Efter finanslovsaftalen - fortsat lille jobgevinst for mange kontanthjælpsmodtagere

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS har i et nyt notat set på, hvilken betydning hhv. Finansloven 2014 og Skattereformen får, når de er fuldt indfaset, for kontanthjælpsmodtageres incitament til at tage et lavtlønsjob. På baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodeller, har CEPOS i notatet således opgjort jobgevinsten for over 30 årige kontanthjælpsmodtagere ved at tage et lavtlønsjob til 115 kr. i timen.

Finansloven fremrykker skattereformens stigning i det generelle jobfradrag og i det ekstra jobfradrag for enlige forsørgere. For et lavtlønsjob øges gevinsten generelt  med 22 kr. om måneden, og for en enlig forsørger er gevinsten på 180 kr. i 2014. Herudover reduceres modregningen i kontanthjælpen, når den ene i et kontanthjælpspar tager et job. 

”Når man indregner effekten af finanslovsaftalen, er der for mange kontanthjælpsmodtagere over 30 år fortsat et svagt incitament til at tage et lavtlønsjob i 2014. I 2014 er gevinsten ved tage et job for en enlig kontanthjælpsmodtager med 1 eller 2 børn fortsat under 1.000 kr. om måneden eller under 50 kr. pr. arbejdsdag. Det er en meget lille gevinst ved at tage et hårdt og slidsomt arbejde som ufaglært. Med andre ord er der fortsat et betydeligt incitamentsproblem i forhold til at tage et lavtlønsjob for mange kontanthjælpsmodtagere over 30 år med børn. Når skattereformen i 2023 er fuldt indfaset, er jobgevinsten vokset lidt til godt 1100-1400 kr.  eller 55-70 kr. pr. arbejdsdag. Den mindre stigning i jobgevinsten skyldes Thornings skattereform, der afdæmper den årlige vækst i kontanthjælpen og øger jobfradraget. Men 55-70 kr. om dagen er fortsat en meget svag tilskyndelse til at tage et lavtlønsjob.”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”For kontanthjælpspar med børn er der efter finanslovsaftalen en gevinst på under 900 kr. om måneden ved, at den ene tager et lavtlønsjob. I 2023 er incitamenterne ikke mærkbart forbedret,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Tallene illustrerer, at der er brug for en yderligere kontanthjælpsreform for de over 30 årige. Thornings kontanthjælpsreform fokuserer især på unge under 30 år, som i mange tilfælde får reduceret kontanthjælpen til SU-niveau. Men der er også brug for at forbedre incitamenterne for dem over 30 år. Tilskyndelsen til at tage et lavtlønsjob bør være større. Man kan derfor gennemføre en ny form for kontanthjælpsloft, der sikrer, at det i højere grad kan betale sig at tage et lavtlønsjob” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 366,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 366,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk