Efter forårspakken: Fortsat hård baskatning af uddannelse

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Dette notat omhandler den økonomiske gevinst af uddannelse og effekterne herpå af regeringens skattepolitik. Det fremgår, at uddannelsespræmien for mellemlange (MVU) og lange videregående uddannelser (LVU) har været meget konstant i perioden 1997-2005. Det fremgår også, at det progressive skattesystem reducerer uddannelsespræmien markant. Dette er særlig problematisk i Danmark, hvor lønpræmien ved uddannelse (før skat) er meget lille. Ud fra stilleskruer beregnes effekten af Forårspakke 2.0 på uddannelsespræmien. Det findes, at beskatningen af uddannelsesafkastet for MVU, LVU og PhD fortsat er høj efter Forårspakke 2.0, selv om reformen er et skridt i den rigtige retning. Havde regeringen i større omfang målrettet sine skattelettelser mod de mest forvridende skatter, kunne marginalskatten sænkes til 43 pct. Hvis det var sket, ville skattesystemet næsten ikke svække incitamentet til uddannelse. Det vises også, at de to første reformer under Fogh-regeringen (04- og 07-reformen) ikke påvirkede uddannelsespræmien positivt. Det skyldes, at der blev lagt vægt på beskæftigelsesfradraget.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 146,5 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 146,5 KB

  Del denne side