En hidtil uset brug af hastebehandlinger under Mette Frederiksen-regeringen

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Pressemeddelelse

Folketinget gav i hidtil uset omfang Mette Frederiksen I-regeringen mulighed for at hastebehandle lovforslag i Folketinget. De hastebehandlede lovforslag er langt fra kun relateret til akutte kriser, såsom COVID-19-pandemien og krigen i Ukraine. Det kan tyde på, at Folketinget har været ”fartblind”.

Lars Løkke Rasmussens første regering havde tidligere rekorden for flest hastebehandlinger indenfor én uge fra lovforslaget blev fremsat. I hele Lars Løkke Rasmussen I-regeringens levetid skete det i alt tre gange.

 Dén rekord må siges at blive matchet af Mette Frederiksen I-regeringen på én dag d. 29. september 2022, hvor Folketinget vedtog tre love fremsat dagen før. Dermed cementerede Mette Frederiksens regering sin ubestridte og problematiske rekord som dén regering, der uden sammenligning har hastebehandlet flest lovforslag.

”I alt hastebehandlede Mette Frederiksens regering 31 lovforslag inden for én uge fra fremsættelse. Ser vi på de otte forudgående regeringer, har de i gennemsnit hastebehandlet én lov så hurtigt. Det er simpelthen uden sidestykke, at lovgivningen er foretaget med sådan et hastværk,” siger Jonas Herby, specialkonsulent i CEPOS.

For at sikre tid til en grundig behandling under arbejdet med lovforslagene, har Folketinget vedtaget en minimumsbehandlingstid for lovforslag på 30 dage. Fristen er sat ’så lovene ikke er båret af en pludselig oppisket stemning,’ skriver Folketinget. Folketinget kan kun afvige fra minimumsbehandlingstiden, hvis tre fjerdedele af Folketingets medlemmer stemmer for Regeringens anmodning om at få et lovforslag hastebehandlet. Og det gjorde det seneste Folketing altså i udstrakt grad.

”Desværre ser problemerne ud til at fortsætte med den nuværende regering og det nuværende Folketing. Før jul fremsatte og hastebehandlede regeringen 10 lovforslag på blot tre dage. Mindre end én uge efter sin tiltrædelse havde Mette Frederiksen II-regeringen altså hastebehandlet flere lovforslag end Fogh I, Fogh II, Fogh III, Løkke I, Thorning I, Thorning II, Løkke II og Løkke III gjorde tilsammen,” siger Jonas Herby, specialkonsulent i CEPOS.

Ekspertgruppen Grønnegård har tidligere dokumenteret, hvordan forceret lovbehandling kan føre til en række fejl og forkerte beslutninger. Samtidig er det et demokratisk problem, at interessenter og mindretal ikke får tilstrækkelig mulighed for at blive hørt i lovgivningsprocessen.

”Det er af allerhøjeste vigtighed, at regeringen og Folketinget får sat tempoet ned. Der opstod en fartblindhed under COVID-19-pandemien, hvor det blev normalt at negligere hørings- og lovbehandlingsprocessen for at udvise handlekraft. Det er bydende nødvendigt for kvaliteten og demokratiet, at regeringen og Folketinget kommer tilbage til en grundig lovproces,” siger Jonas Herby, specialkonsulent i CEPOS.

Resumé

Folketinget gav i hidtil uset omfang Mette Frederiksen I-regeringen mulighed for at hastebehandle lovforslag i Folketinget. De hastebehandlede lovforslag er langt fra kun relateret til akutte kriser, såsom COVID-19-pandemien og krigen i Ukraine. Det kan tyde på, at Folketinget har været ”fartblind”.

 • Alene i de første ni måneder af 2022 før valgudskrivelsen hastebehandlede Folketinget 17 lovforslag, som ikke var relateret til COVID-19. Til sammenligning blev der i alt hastebehandlet 22 lovforslag i løbet af heleLars Løkke Rasmussens seneste fireårige periode som statsminister.
 • I alt syv lovforslag i 2022 havde meget kort behandlingstid (mindre end én uge). Ingen var relateret til COVID-19. Ingen af foregående otte regeringer har behandlet så mange lovforslag så hurtigt i hele deres regeringstid.
 • Allerede i oktober 2019 – længe før COVID-19 – behandlede Folketinget ”L 38 Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven” på blot tre dage. Så kort behandlingstid har kun været anvendt fem gange under de otte foregående regeringer.
 • september 2022 blev alle historiske normer brudt da Folketinget vedtog tre lovforslag, herunder to nye love og fire lovændringer, som var fremsat dagen før. Det er første gang i den tid, vi har data for, at så mange lovforslag er vedtaget på én dag.
 • Regeringen har et særligt ansvar for at sikre, at man kun i yderste nødstilfælde hastebehandler lovene. Men da det kræver accept fra tre fjerdele af Folketinget at hastebehandle et lovforslag, bærer både støttepartier og oppositionen et stort medansvar.

Det er af allerhøjeste vigtighed, at det nye Folketing sætter tempoet ned, så lovgivningsprocessen bliver ansvarlig med sunde hørings- og lovgivningsprocesser.

Læs hele analysen her

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 1,3 MB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 1,3 MB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk