Et dansk sundhedsvæsen med vækstpotentiale

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Regeringen har en målsætning om i højere grad at udnytte Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner på sundheds- og velfærdsområdet. CEPOS og konsulentfirmaet Copenhagen Economics har derfor i en ny analyse set på de muligheder og barrierer, der eksisterer for, at det danske sundhedsvæsen og særligt privathospitalerne kan opnå en styrket position som væksterhverv. 

”Både i indland og udland er der en enorm efterspørgsel efter sundhedsydelser, hvorfor patienter i stigende grad vælger at rejse til udlandet for at få de hurtigste, nyeste og bedste behandlinger. Denne udvikling i sundhedsturismen vil fra 2013 blive hjulpet ydereligere på vej af et nyt EU-direktiv, der baner vejen for et stærkere og mere integreret indre marked for sundhedsydelser i EU. Mange lande ser den store efterspørgsel som en udfordring, men faktisk er det et potentielt erhvervseventyr. Danmark kunne nemlig blive et nordisk centrum for sundhedsturisme, hvis danske privathospitaler formåede at få andel i dette voksende marked. Vi er i forvejen stærke inden for lægemidler og medicoudstyr, men halter efter på privat behandling. Det ville være godt for privathospitalerne, men endnu vigtigere så ville det være godt for Danmark, da dette ville føre til vækst og højtbetalte jobs på sundhedsområdet”, siger partner Christian Jervelund, Copenhagen Economics.

”Mens vi i Danmark forsøger at bremse væksten i sundhedsudgifterne, foretager andre lande massive investeringer for at øge kapaciteten. Det gælder f.eks. Singapore, som i dag har fået et unikt omdømme i Asien som global sundhedsudbyder. Gevinsten af denne indsats har været, at sundhedsturismen i dag indbringer 13,9 mia. kr. og har skabt 13.000 jobs. Og også i vores naboland Sverige høster man gevinsten af mere privat engagement i sundhedssektoren. Fx driver den svenske private sundhedsvirksomhed Capio foruden det offentlige sygehus St. Göran i Stockholm, også hospitaler i Norge, Frankrig, Tyskland og England. Succesen er stor. I 2006 udgjorde Capios eksport ca. 10 mia. svenske kr. og de sikrede gevinster til Sverige gennem innovation, specialisering og stordriftsfordele. Hvorfor skulle vi ikke i Danmark kunne fostre sådan en virksomhed?” udtaler chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

Vi vurderer, at der ikke er betydelige juridiske og administrative barrierer til hinder for, at privathospitalerne griber den internationale efterspørgsel efter sundhedsydelser.

”Men man må konstatere, at der eksisterer en betydelig politisk modvilje, som gør privathospitalernes rammevilkår usikre. Dette gør det svært for privathospitalerne at finde fodfæste i markedet for danske sundhedsydelser og vokse sig til en størrelse, som gør, at de kan ekspandere og tiltrække sundhedsturister udefra. Modviljen kommer til udtryk ved, at flere regioner har gjort det til et selvstændigt mål, at beholde så mange patienter som muligt i eget regi. Herudover har regeringen gennemført lovgivning, som trækker behandlinger fra privathospitalerne tilbage til de offentlige hospitaler”, siger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 1,0 MB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Tidligere velfærdspolitisk chef i CEPOS

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 1,0 MB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Tidligere velfærdspolitisk chef i CEPOS