Et konkret bud på en obligatorisk pensionsopsparing

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS udsender i dag et notat, der skitserer et forslag om en obligatorisk pensionsopsparing på 2.200 kr. om måneden for alle 25-65 årige. Det sker for at håndtere de meget høje sammensatte reale marginalskatter på pensionsopspring, der kan komme over 100 pct. Regeringen har nedsat en Pensionskommission til at komme med løsningsforslag på problemet med de høje skattesatser.  Beregningerne er udført af CEPOS på baggrund af Danmarks Statistiks personregistre og Økonomiministeriets familietypemodel.

”De sammensatte marginalskatter på afkastet af pensionsopsparing kan komme over 100 pct. pga. indkomstaftrapning af især pensionstillæg og ældrecheck. Dette problem kan afhjælpes ved at fjerne ældrecheck og pensionstillæg og erstatte det med obligatorisk pensionsopsparing på 2.200 kr. for alle 25-65 årige.”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Forslaget vil berøre mange danskere. I et givet år er der 1,4 millioner. personer, svarende til 47 pct. af de 25-64 årige, som indbetaler mindre end 2.200 kr. om måneden på en pensionsopsparing. Heraf er ca. halvdelen overførselsmodtagere, ca. 10 pct. er selvstændige, mens ca. 40 pct. er lønmodtagere. Ud af disse 1,4 millioner personer er det over halvdelen, som slet ikke sparer op til pension”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Med normale antagelser for inflation og rente ender man op med en pensionsformue på ca. 1½ mio. kr. på pensionstidspunktet. Det vil give en årlig udbetaling på ca. 90.000 kr. gennem resten af livet, svarende til værdien af pensionstillægget og ældrechecken. Den varige virkning af gradvist at afskaffe pensionstillægget og ældrechecken i takt med indfasning af obligatorisk opsparing skønnes at udgøre 17 mia.kr. Dvs. at det finanspolitiske råderum i dag  udgør ca. 17 mia. kr., hvis der indføres en obligatorisk opsparing og pensionstillæg og ældrecheck afskaffes. Råderummet kan f.eks. finansiere en lettelse i bundskatten på 3 pct.point.”,  siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”En reduktion i bundskatten på 3 pct. vil øge den disponible indkomst med knap 16.000 kr. for en LO-familie, der i dag har en normal pensionsopsparing. For en familie, hvor mor og far er privatansatte funktionærer (2*541.000 kr. i bruttoløn), udgør fremgangen i den disponible indkomst godt 23.000 kr. ved uændret pensionsopsparing. For direktør-familien er gevinsten knap 37.000 kr. om året”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Breakeven-lønnen for hvornår der ikke sker en reduktion i rådighedsbeløbet er 513.000 kr. i bruttoløn. Dvs. hvis man i dag ikke sparer op til pension og har en indkomst på over 513.000 kr., så får man en fremgang i rådighedsbeløbet på trods af den obligatoriske pensionsopsparing. Det skyldes at skattelettelsen på 3 pct.point øger rådighedsbeløbet mere end den nedgang, der følger af den obligatoriske opsparing. Familier med en indkomst som  LO-par, der i dag i ikke sparer op til pension, vil opleve en nedgang i rådighedsbeløbet på 17.000 kr. årligt. For et funktionærpar er nedgangen i rådighedsbeløbet på 9.000 kr. Nedgangen er mindre for funktionærparret end for LO-parret og det skyldes, at de har højere indkomst og derfor mere gavn af den lavere bundskat”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Den obligatoriske pensionsopsparing vil medføre, at personer på  overførselsindkomst vil få en nedgang i rådighedsbeløbet på 11-14.000 kr. årligt. For en enlig dagpengemodtager er den årlige nedgang i rådighedsbeløbet på 11.000 kr., mens nedgangen for en kontanthjælpsmodtager er på 14.000 kr. Når nedgangen i rådighedsbeløbet er størst for en kontanthjælpsmodtager, er det fordi han har den laveste indkomst og dermed får mindst ud af lettelsen af bundskatten. Reduktionen i rådighedsbeløbet vil trække i retning af bedre incitament til at tage et job.”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”For personer med relativt lave ydelser kan det være en udfordring at indbetale 2.200 kr. om måneden i pensionsindbetaling (1.460 kr. efter skat). F.eks. har Thorning-regeringen reduceret kontanthjælpen for de 25-29 årige til 6.889 kr. om måneden?. For denne persongruppe kan det selvsagt være meget svært at indbetale 2.200 kr. om måneden til pension. Her kunne det være en mulighed, at staten betaler pensionsbidraget. For studerende (ca. 178.000 studerende er over 25 år) kan det også være en udfordring at indbetale 2.200 kr. om måneden til pension. Det kan håndteres gennem en ordning, så studerende kan udsætte deres pensionsbidrag indtil de får et job efter uddannelse. Den første tid på arbejdsmarkedet, kan de så betale dobbelt pensionsbidrag.”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 323,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 323,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør