EU's finansskat reducerer velstanden

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

EU-Kommissionen har genfremlagt et forslag til skat på finansielle transaktioner for 11 Euro-lande. Ifølge EU-Kommissionen vil en skat på 0,1 pct. af aktie- og obligationshandel og 0,01 pct. på derivater føre til et fald i BNP på langt sigt på 0,28 pct. Hvis skatten blev indført i Danmark, må man forvente et lignende velstandstab. Det vil svare til ca. 5 mia. kr.

”EU-Kommissionens egne konsekvensberegninger viser, at finansskatten er blandt de mest skadelige skatter. En finansiel transaktionsskat reducerer BNP, fordi skatten vil øge kapitalomkostningerne, hvilket fører til færre investeringer i ny kapital, teknologi mv. Lønmodtagerne kan derfor blive ramt gennem lavere løn eller fyring pga. et lavere investerings- og produktivitetsniveau. De negative effekter er derfor i samme størrelsesorden som højere selskabsskat, der giver de samme effekter. Uanset hvilket regnestykke man opstiller, vil det derfor aldrig være en fornuftig løsning at skabe skatteprovenu ved at indføre en skat på finansielle transaktioner”, konstaterer specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”EU-Kommissionens skøn over konsekvenserne er baseret på en modelkørsel, der viser et BNP-tab på 1,76 pct., hvilket nedjusteres til 0,28 pct. Selv med denne nedjustering svarer det til et velstandstab på ca.  5 mia. kr. eller næsten 1000 kr. pr. dansker, hvis skatten blev gennemført i Danmark. Hertil kommer skattebyrden, som i sidste ende vil blive båret af borgerne. Med verdens højeste skattetryk er det næppe den rigtige vej at gå”, påpeger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”Det er kun godt, at bl.a. de radikale og socialdemokraterne modsætter sig, at EU-finansskatten indføres i Danmark. Der er ingen solide argumenter for en sådan skat, men derimod mange ting der taler imod den. Nu mangler vi bare, at samme snusfornuft indfinder sig i resten af Europa, så vores vigtigste samhandelslande hverken skader sig selv med en væksthæmmende skat eller os, selvom vi står udenfor. Det vil nemlig ramme Danmark indirekte gennem lavere eksport, men også direkte gennem øget skat af danske pensioner, hvis de 11 EU-lande indfører finansskatten”, udtaler specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 345,8 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 345,8 KB

  Del denne side