Få danske jobs fra udenlandske investeringer

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Der bliver skabt færre nye arbejdspladser fra udenlandske investeringer i Danmark end i mange andre lande. Det viser en ny CEPOS-analyse af det udenlandske investeringsniveau baseret på en specialkørsel fra IBM – Plant Location International. Danmark ligger på en 24. plads ud af 34 OECD-lande – eller 11. lavest - når man opgør jobskabelsen pr. indbygger af udenlandske investeringer for 2011. Samtidig viser analysen, at Danmark (med en nedgang på 38 pct. fra perioden 2003-2007 til perioden 2008-2011) er blevet næsten dobbelt så hårdt ramt af finanskrisen på den gennemsnitlige årlige jobskabelse fra udenlandske investeringer end både andre sammenlignelige OECD-lande og verden som helhed. 

"Om Danmark er et attraktivt investeringsland kan vurderes bl.a. ud fra investorernes faktiske investeringer i ny produktion. Det viser sig, at investorerne i vid udstrækning fravælger Danmark, når de skal placere deres nye investeringer. I 2011 ender Danmark som nr. 24 på listen over de 34 OECD-lande, når man måler på jobskabelse pr. indbygger fra udenlandske investeringer. Samme billede gælder for perioden siden finanskrisen, dvs. 2008-2011. Når udenlandske virksomheder finder det mere attraktivt at investere og skabe arbejdspladser i andre lande, har det konsekvenser for velstanden og beskæftigelsen i Danmark", siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

"I Danmark klarer vi os godt på en række områder. Vi har fx generelt høje kompetencer og et fleksibelt arbejdsmarked. Men fordelene er tilsyneladende ikke længere nok til at opveje ulemper som høje skatter på produktion og afkast. I årene efter finanskrisen er faldet i jobskabelse fra udenlandske investeringer nemlig næsten dobbelt så stort i Danmark som i andre sammenlignelige OECD-lande og som i verden som helhed”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

"Når udenlandske investorer skal beslutte, hvilket land de vil investere i, så ser de på forhold som uddannelsesniveau og infrastruktur, men i høj grad også på omkostningerne. Og mens Danmark står godt på den kvalitative side, er høje omkostninger vores akilleshæl. Vi risikerer igen og igen at blive fravalgt af investorerne, fordi vi har gjort det for dyrt at producere i Danmark. Selvom regeringen nu foreslår, at sænke selskabsskatten fra 25 til 22 pct., er min anbefaling, at politikerne reducerer selskabsskatten yderligere til fx 16 pct., hvilket ifølge vores analyser vil give en fordobling i jobskabelsen fra udenlandske investeringer. Derudover bør politikerne reducere produktionsskatterne og fjerne noget af den omkostningstunge regulering af erhvervslivet. Disse redskaber vil ikke kun komme de udenlandske - men også de danskejede - virksomheder til gode, hvilket vil øge investeringerne, fremme eksporten og forbedre beskæftigelsen", siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 495,0 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 495,0 KB

  Del denne side