Færre administrative byrder - one-in, one-out

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

”one-in, one-out” princippet giver færre administrative byrder for 1,8 mia. kr. årligt. 

Regeringens målsætning om at lette både de administrative og oplevede byrder for virksomhederne med yderligere 10 pct. inden 2015 vil kunne opnås ved at indføre samme princip som i Storbritannien – nemlig on-in, one-out – konkluderer en ny analyse fra CEPOS. 

I et nyt notat har CEPOS set på betydningen af den øgede mængde love og bekendtgørelser for virksomhedernes oplevelse af omfanget af administrative byrder, vurderet de retssikkerhedsmæssige og økonomiske konsekvenser af Regeringens og partiernes forslag til lettelser samt analyseret, hvilke tiltag der kan igangsættes for at mindske virksomhedens administrative byrder. 

”Den bedste løsning er at indføre et princip om ”one-in, one-out”, som betyder, at hver gang staten påfører erhvervslivet én administrativ byrde, så skal en anden og mindst ligeså tung byrde afskaffes. Det har i Storbritannien resulteret i administrative lettelser for ca. 26 mia. kr. årligt og yderligere reduceret antallet af nye lovforslag med 70%. Hvis vi indførte samme princip i Danmark og bare realiserede halvdelen af, hvad briterne har gjort, ville vi spare det danske erhvervsliv for 1.8 mia. kr. årligt i administrative byrder. Midler, som virksomhederne i stedet kunne anvende til at skabe vækst”, siger erhvervsjuridisk seniorkonsulent i CEPOS Henriette Kinnunen. 

”Trods Regeringens indsats for at begrænse mængden af administrative byrder, er antallet af nye love og bekendtgørelser steget fra 1.084 i 2001 til 1.647 i 2010. Virksomhederne oplever derfor fortsat, at de skal bruge flere kræfter og ressourcer på administration i stedet for deres kerneaktiviteter. Selv tiltag som f.eks. multimedieskatten, der af myndighederne blev vurderet som administrativt neutrale, opleves af virksomhederne som byrdefuld. Det er problematisk i en tid, hvor der er behov for, at virksomhederne koncentrerer sig om deres kerneaktiviteter”, siger erhvervsjuridisk seniorkonsulent i CEPOS Henriette Kinnunen. 

Regeringen har siden 2001 reduceret de administrative byrder med 25% og har nu fremsat en målsætning om at reducere både de administrative og oplevede byrder med yderligere 10% inden 2015. Det vil de bl.a. gøre ved at indføre et regelstop på tre år for små- og mellemstore virksomheder samt nedsætte et virksomhedspanel, der skal udpege de områder, virksomhederne oplever som mest byrdefulde.  

”At indføre differentieret lovgivning er i strid med grundlæggende lighedsprincipper og kan derfor være konkurrenceforvridende mellem små og store virksomheder. Der bør som udgangspunkt være ens regler for alle parter uanset størrelse, medmindre der er helt særlige og proportionale grunde til at indføre særlovgivning. Men heller ikke Liberal Alliances forslag om et generelt regelstop er realistisk. En stor del af lovgivningen kommer nemlig fra EU, og det er vi som medlemsstat nødt til at følge. Derimod er indførelsen princippet ”one-in, one-out” kombineret med en solnedgangsklausul, hvor der fastsættes en udløbsdato for nye love og bekendtgørelser, vejen frem”, konkluderer Henriette Kinnunen. 


Dette notat blev skabt med støtte fra Krak Fonden

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 579,1 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 579,1 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016