Fem nye tiltag kan øge den offentlige produktivitet

Type: Analyse
Table of contents×

Pressemeddelelse

Der har aldrig været flere ansatte i den offentlige sektor, som i dag lægger beslag på 30 procent af den danske beskæftigelse. Derfor spiller produktiviteten i den offentlige sektor en stor rolle for landets samlede velstand, selvom her generelt er mindre fokus på produktivitet end i den private sektor.

”Offentlig produktivitet er allerede et stort emne i valgkampen, og både Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti ønsker at øge den offentlige produktivitet. Vores nye analyse viser med al tydelighed, at hvis der er politisk vilje, så er der masser af penge at hente. Analysen viser tilmed, at der er plads til det demografiske træk, hvis man forbedrer produktiviteten,” siger Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS. 

Timeproduktiviteten i den offentlige sektor er vokset ca. 0,5 procent om året de seneste 50 år ifølge nationalregnskabet. Det svarer omtrent til det opgjorte demografiske træk. Der er ifølge analysen ingen grund til at tro, at man ikke kan blive ved med at øge produktiviteten i den offentlige sektor, og det er dermed unødvendigt at øge udgifterne med det demografiske træk.

“Hvis ikke man løbende øger produktiviteten i den offentlige sektor, bliver vi som samfund fanget i en økonomisk klemme. Vi ser at lønningerne i den private sektor stiger, når produktiviteten øges i sektoren. Da de offentlige lønninger i høj grad følger de private, er det afgørende, at produktiviteten også gør det. Ellers falder den økonomiske vækst, og skattetrykket er nødt til at stige for at finansiere de offentlige lønninger,” siger Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS.

Analysen kommer med 5 overordnede anbefalinger til at øge den offentlige produktivitet:

 1. Styrk viden om og målinger af offentlig produktivitet og kvalitet
 2. Indfør krav om årlige produktivitetsfremskridt
 3. Styrk brugernes muligheder for at vælge mellem forskellige leverandører på alle de områder, hvor dette er muligt, for at give incitament til høj kvalitet
 4. Prioriter offentlige investeringer over offentligt forbrug
 5. Ved vurderinger af det finanspolitiske råderum bør Finansministeriet systematisk inddrage overvejelser om produktivitetsforbedringer i den offentlige sektor

Resumé

 Konklusion og anbefalinger 

 • Den offentlige sektor lægger beslag på 30 pct. af den danske beskæftigelse, og betydningen for danskernes velstand af produktivitetsudviklingen i den offentlige sektor er lige så stor for hver eneste arbejdsplads i den offentlige sektor som af produktivitetsudviklingen i den private sektor. Det er derfor en kraftig skævvridning i den offentlige debat, at der er langt mindre opmærksomhed om produktiviteten i det offentlige end i det private. 
 • Udgangspunktet for dette papir er, at offentlige ydelser er vigtige for samfundet, men at de naturligvis ikke bør udføres med flere ressourcer eller flere ansatte end højst nødvendigt. Det er derfor til stadighed en rigtigt god idé at have fokus på både løbende produktivitets- og effektivitetsforbedringer i den offentlige sektor.
 • En stærk indikation af et produktivitetspotentiale i den offentlige sektor kan findes på de områder, hvor en række enheder laver nogenlunde det samme. Dette kan man især finde i regioner og kommuner. CEPOS har lavet en lang række analyser på dette område, jf. afsnit 4. Udfordringen med at øge den offentlige produktivitet kræver en indsats over en bred front, jf. boks 1. 

Anbefalinger om produktivitet i den offentlige sektor

 1. Der er behov for at styrke viden og målinger af offentlig produktivitet og kvalitet. Både på mikroniveau i forhold benchmarking af de enkelte institutioner, som det eksempelvis har været gjort med succes i sundhedsvæsenet, samt på makroniveau i regi af Danmarks Statistiks arbejde med at etablere en opgørelse af den offentlige sektors BNP efter outputmetoden til de enkelte sektorer.
 2. Indfør krav om årlige produktivitetsfremskridt i stat, regioner og kommuner på alle de områder, hvor brugerne ikke har frit valg mellem flere muligheder, eller hvor opgaveløsningen ikke har været i udbud.
 3. Styrk brugernes muligheder for valg mellem forskellige leverandører på alle de områder, hvor dette er muligt, for at give incitament til høj kvalitet.
 4. Prioriter offentlige investeringer over offentligt forbrug - baseret på vurderinger af investeringernes rentabilitet. Det omfatter såvel fysiske investeringer som investeringer i uddannelse, forskning og udvikling.
 5. Ved vurderinger af det finanspolitiske råderum bør Finansministeriet systematisk inddrage overvejelser om produktivitetsforbedringer i den offentlige sektor.

Læs hele analysen

Denne analyse er en del af ”Projekt 3%.” Projektet har til formål at identificere reformer, der kan hæve den økonomiske vækst i Danmark til 3 pct. årligt de næste ti år. Projektet er støttet af Kraks Fond og af Novo Nordisk Fonden. (NNF20SA0066299)

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 918,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 918,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk