Fjernelse af efterløn for 30 årige og derunder giver råderum på 6 mia. kr.

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I kommissoriet for Skattekommissionen anføres det, at finansiering af lavere skat kan findes uden for skattesystemet. I dette notat skitseres et scenarie, hvor efterlønnen fjernes for de 30-årige og dem, der er yngre. Beregningerne er udført af DREAM-gruppen for CEPOS. 

Forslaget indebærer, at generation 1978 og yngre generationer ikke kommer på efterløn. Det efterlader et råderum på 6 mia. kr. i dag til Skattekommissionen. Når en besparelse i 2043 (der kommer ikke flere på efterløn) og frem giver et råderum i dag, skyldes det, at der i dag på de offentlige finanser spares op til, at der i fremtiden kan udbetales efterløn. 

Fjernes efterlønnen fra 2043 og frem reduceres kravet til det offentlige overskud i dag svarende til godt 6 mia. kr. Dels fordi der spares offentlige udgifter. Dels fordi der kommer 70-90.000 personer ekstra i beskæftigelse fra 2043 og frem. Finansieringsmetoden er velkendt for Christiansborg. Ved velfærdsforliget i 2006 finansierede man et udgiftsløft ”nu og her” på 10 mia. kr. ved budgetforbedringen fra bl.a. ændringer i efterløn fra 2019 og frem. For 6 mia. kr. kan topskatten lettes med 5 point i dag, så den øverste marginalskat kan sænkes fra 63 til 58,5 pct.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 55,7 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 55,7 KB

  Del denne side