Flad skat på 40 pct. øger arbejdsudbuddet markant

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS offentliggør i dag et notat om adfærdsvirkninger af lavere marginalskat. Notatet belyser den seneste vismandsrapports estimation af den skattepligte indkomst´ følsomhed over for ændringer i marginalskatten. Der regnes også i notatet på et skattesystem, hvor der indføres en flad marginalskat på 40 pct.

”Vismændene har i deres seneste rapport estimeret arbejdsudbuddets følsomhed over for ændringer i marginalskatten. Vismændenes elasticitet tager ikke bare hensyn til effekten på arbejdstiden, og hvor mange der deltager på arbejdsmarkedet. Den tager også hensyn til, at lavere marginalskat gør det mere attraktivt at arbejde mere produktivt, da gevinsten efter skat bliver større af lønforhøjelse eller forfremmelse. En forfremmelse eller lønforhøjelse finder ofte sted, hvis medarbejderen har øget produktiviteten. Herudover kan lavere marginalskat medføre mindre skatteunddragelse mv. Samlet set findes en elasticitet på 0,2. Det betyder, at hvis den marginale disponible indkomst stiger med 10 pct. som følge af lavere marginalskat, så øges den skattepligtige indkomst med 2 pct. Fordi der arbejdes mere produktivt eller flere timer. Eller fordi der foretages mindre skatteunddragelse ”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Elasticiteten medregner ikke effekter på den internationale mobilitet og på uddannelsesvalget, selvom der er en effekt herpå af lavere topskat. Det taler for, at vismændenes elasticitet kan undervurdere de langsigtede adfærdsvirkninger af lavere topskat. Sammenlignet med udenlandske studier er der ikke tale om en høj elasticitet. I det eksperiment, hvor marginalskatten på arbejde reduceres fra 56 til 40 pct., vil den skattepligtige indkomst vokse med 7 pct. for topskatteydere, når man beregningsteknisk anvender vismændenes elasticitet, og det antages, at elasticiteten gælder for alle beskæftigede. Dvs. at den øgede arbejdstid og stigningen i produktiviteten medfører et løft i den skattepligtige indkomst på 7 pct. for de 770.000 danskere, der i 2012 betaler topskat. Den samlede effekt på arbejdsudbuddet svarer til ca. 55.000 personer ekstra i arbejdsstyrken. Den elasticitet, der traditionelt er anvendt i Skatte- og Finansministeriet, indebærer en effekt på arbejdsudbuddet på godt 20.000 personer ved en flad marginalskat på 40 pct. Her tages der alene hensyn til effekten på arbejdstiden og antallet af personer i beskæftigelse.”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 325,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 325,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør