Flere ansatte og lavere aktivitet i sygehusvæsnet

Type: Analyse

Resumé

I denne analyse beskrives udviklingen i antallet af ansatte og aktiviteten på de offentlige sygehuse, og den bliver sat i perspektiv i forhold til SVM-regeringens beslutning om ekstraordinære lønstigninger til udvalgte grupper af offentligt ansatte ud over det aftalte i overenskomsterne.

Analysen viser:

 • Der har fra 1. kvartal 2019 til 3. kvartal 2023 været en stigning på ca. 9 pct. i den samlede bemanding (omregnet til fuldtidsbeskæftigede) på de offentlige sygehuse.
 • Der har fra 1. kvartal 2019 til 3. kvartal 2023 været en stigning på ca. 13 pct. i antallet af læger (omregnet til fuldtidsbeskæftigede) på de offentlige sygehuse.
 • Der har fra 1. kvartal 2019 til 3. kvartal 2023 været en meget lille stigning på ca. 0,03 pct. i antallet af sygeplejersker (omregnet til fuldtidsbeskæftigede) på de offentlige sygehuse.
 • Der har været et betydeligt produktivitetsfald fra 2019 til 2022. Aktiviteten i sygehusvæsenet lå således i 2022 væsentligt under niveauet i 2019 på trods af den betydelige tilførsel af personaleressourcer.
 • I 2023 ser produktiviteten heller ikke ud til at komme tilbage på 2019-niveau. Det samme gælder andelen af patienter, hvor 30-dages fristen for udredning – den såkaldte udredningsret – overholdes.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 442,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 442,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk