Flere og flere danskere vil hellere forsørges af staten end af deres familie

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS har i et nyt notat på baggrund af meningsmålinger foretaget af analysebureauet Norstat blandt 1000 danskere set på danskernes holdning til forsørgelsespligten og familien som samfundsmæssig institution.

"Det er tankevækkende, at hele 75 pct. af de danskere, der er blevet spurgt i meningsmålingen, hellere vil forsørges af staten end af deres familiemedlemmer. Det viser tydeligt, at velfærdsstaten nu er blevet så omfattende, at vi har glemt vores ansvar og forpligtelser over for os selv og vores nærmeste. Familien er således blevet reduceret til en følelsesmæssig sammenslutning uden nogen økonomiske forpligtelser", siger filosof og projektleder Henrik Gade Jensen, CEPOS.

"Historisk set har det aldrig været meningen, at staten skulle overtage familiens og ægteskabets gensidige forsørgelsespligt. Selvom forsørgelsespligten fremgår af den danske grundlov, havde denne kun til hensigt at sikre de allersvageste, som ikke havde andre muligheder, et sikkerhedsnet. Familien og ægteskabet havde således oprindeligt både en økonomisk, social og følelsesmæssig funktion i samfundet", siger Henrik Gade Jensen, CEPOS.

"Der er behov for både politisk og i offentligheden at rejse en debat om, hvorvidt væksten i velfærdsstaten har taget overhånd. Vi lever i en tid, hvor der ikke længere er råd til de samme universelle ydelser. Og derfor må vi også gøre op med den tabermentalitet, der gør os til slaver af staten i stedet for at ruste den enkelte til at kunne tage vare på sig selv og sine nærmeste. Jeg vil derfor anbefale, at man fjerner fokus fra en universel velfærdsmodel til en familieforsørgelses- eller risiduel-velfærdsmodel, der i langt højere grad tilskriver den gensidig forpligtende rolle, familien oprindeligt havde", foreslår filosof og projektleder Henrik Gade Jensen, CEPOS.  

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 382,8 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 382,8 KB

  Del denne side