Folkeskolen med nye øjne

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS’ idékatalog til en evalueringskultur i folkeskolen afdækker fem indsatsområder (ny styrelse, EVA-teams, styrket skoleledelse, intelligent benchmarking og den enkelte elevs alsidige udvikling) og underbygges af 22 konkrete handlingsforslag, der kan bidrage til højere faglighed og stærkere personlige kompetencer. Derudover fremlægges flere evalueringsværktøjer.

De 22 konkrete forslag omfatter:

- Tre forslag, der er direkte rettet mod den nye styrelse under undervisningsministeriet (Styrelse for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen). CEPOS foreslår en årlig kvalitetsrapport, strategi på skoleområdet fra kommunerne og en fast definition af krævede nøglekompetencer hos lærerne.

- Tre forslag til de nye kommuner. Forslagene bygger alle på etablering af et evalueringsteam i hver kommune. EVA-teamet skal stå for nationale rapporter, kommunale rapporter og være aktiv medspiller i den løbende kvalitetssikring.

- 13 forslag til en styrket skoleledelse. Forslag, der systematisk udvikler evalueringskultur og arbejdsmetoder i skolernes hverdag – med brug af redskaber som eksempelvis lærervurderinger, coaching, incitamentsstruktur, lederteams, professionalismekontrakter, mentorordninger og effektiviseret mødestruktur.

- Et forslag til intelligent benchmarking bestående af i alt 16 målepunkter. Via tre portaler – en national, en kommunal og en lokal skoleportal – skal skolerne ud og sælge sig selv. Relevant information om skolerne skal gøres tilgængelig for forskellige brugergrupper.

- Et forslag til finansiering af styrket ledelse og evaluering i folkeskolen.

- Inspiration og et forslag til arbejdet med den enkelte elevs alsidige udvikling. Der sættes fokus på, hvordan evalueringskulturen også kan tænke elevernes personlige kompetencer med ind i den daglige og faglige undervisning.

Projektet har været ledet af Lotte Asminn, der har mangeårig erfaring med projektledelse fra kommunikationsbranchen. Projektet har været forankret i CEPOS hos direktør Martin Ågerup.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 1,1 MB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 1,1 MB

  Del denne side