Forbrugsvækst på niveau med perioden 2002-2007 kan medføre 20-årig rekord i det offentlige forbrugs andel af BNP

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Regeringens 2015-plan lægger op til en vækst i det offentlige forbrug på gennemsnitligt 1 pct. årligt i perioden 2008-2015. Det er det dobbelte af Nyrups vækstmålsætning for årene 2006-2010 og det bidrager til, at den offentlige sektors andel af samfundsøkonomien vokser frem mod 2015. Budgetmålsætningen frem til 2015 ligger under den vækst, der realiseres i perioden 2002-2007 (1½ pct). I det lys forekommer budgetmålsætningen meget optimistisk, hvorfor CEPOS i dette notat opstiller to alternative scenarier. 

I det første alternative scenarie opretholder regeringen en årlig vækst på 1½ pct. frem til 2015, hvilket vil medføre, at det offentlige forbrug frem til 2015 vokser til 27,4 pct. af BNP - det højeste niveau i over 20 år. Det svarer til en stigning i det offentlige forbrug på 19 mia.kr. og 2½ point højere kommuneskat. I det andet alternative scenarie antages en relativ overskridelse af budgetmålsætningen på niveau med perioden 2002-2007 (dobbelt så høj vækst som budgetteret). I dette scenarie vil det offentlige forbrug i 2015 udgøre 28½ pct. af BNP. Det højeste niveau i nyere Danmarks-historie. Det svarer til en stigning i det offentlige forbrug på 38 mia.kr. og 5 point højere kommuneskat (i forhold til regeringens 2015-fremskrivning).

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 69,7 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 69,7 KB

  Del denne side