Forvridningstab og skyggepriser i dansk energipolitik

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS analyse af de danske energiafgifter. Analysen viser, at afgifterne koster danskerne 11 mia.kr. mere end nødvendigt, fordi de ikke fører til de billigste CO2-reduktioner. Især benzinbilers udledninger er voldsomt overbeskattede.

”De danske afgifter på drivhusgasser svinger voldsomt mellem forskellige typer energiforbrug. Det medfører, at reduktionerne ikke sker til samfundsøkonomisk laveste omkostninger. Omkostningen er det såkaldte forvridningstab. Et vist forvridningstab kan ikke undgås for at opnå en given reduktion. Men de uens afgifter mv. (skyggepriser) medfører et stort unødvendigt forvridningstab. For den givne drivhusgasudledning fra energi i Danmark er det uundgåelige forvridningstab 14,3 mia.kr., mens det unødvendige forvridningstab er 10,8 mia.kr. Energipolitikken er således knap 11 mia.kr. eller 75 pct. dyrere end nødvendigt”, udtaler Otto Brøns-Petersen, analysechef CEPOS.

”Danmark er dog kun forpligtet til at reducere inden for den såkaldte ikke-kvotesektor. Hvis der tages udgangspunkt i uændret ikke-kvoteudledning, vokser det unødvendige forvridningstab til 17,0 mia.kr. Endelig kan det unødvendige forvridningstab opgøres i forhold til de globale skadevirkninger af drivhusgasser. Den gennemsnitlige skyggepris er godt dobbelt så høj som skadesomkostningen, hvilket medfører et unødvendigt forvridningstab på 19,8 mia.kr. ”, udtaler Otto Brøns-Petersen, analysechef CEPOS.

”Det store forvridningstab taler primært for at afskaffe registreringsafgiften samt afvikle elafgiften. Desuden bør Danmark gøre maksimalt brug af tilgængelige fleksible instrumenter i EU og arbejde for at øge fleksibiliteten, bl.a. ved at styrke kvotesystemet”, udtaler Otto Brøns-Petersen, analysechef CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 293,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 293,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk