Gentagelse af Nyrups efterlønsreform kan øge beskæftigelsen

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Nyrups efterlønsindgreb fra 1999 har været en succes og medført, at mange ældre udskyder efterlønnen indtil de fylder 62 år. En gentagelse af Nyrup-regeringens efterlønsindgreb, hvor perioden med lavere efterlønsydelse og modregning af pensionsopsparing forlænges med yder-ligere to år til også at gælde for de 62- og 63-årige vil kunne løfte beskæftigelsen med op til 11.000 personer frem mod 2015. Forslaget kan bidrage til at mindske presset på arbejds-markedet samt øge væksten i den danske økonomi og bør inspirere Arbejdsmarkedskommis-sionen, som netop nu arbejder på forslag til at øge beskæftigelsen i overensstemmelse med kravene i 2015-planen. Forslaget forbedrer de offentlige finanser med 3,3 mia. kr.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 80,8 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 80,8 KB

  Del denne side