Gevinsten ved den nedsatte registreringsafgift i 2015 er på over 2 mia. kr. årligt

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

De årlige samfundsmæssige gevinster er på 2,26 mia. kr. som følge af, at registreringsafgiften blev sat ned i 2015. Den samfundsmæssige gevinst er dermed ca. 11 gange så stor som den manglende indtægt for statskassen, der er forbundet med at sænke afgiften.

Dette understreger, at registreringsafgiften er en meget forvridende skat, der har stor betydning for folks adfærd og forbrugsvalg. Det viser denne analyse af afgiftsnedsættelsen i 2015, baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. Effekten er overraskende stor i forhold til de beregninger, som normalt lægges til grund for vurderingen af de samfundsmæssige gevinster.

Analysen viser også, at afgiftsnedsættelsen især kom husholdninger i provinsen og dem med lavere indkomster til gode, da biludgifterne udgør en relativ stor andel af disse familiers disponible indkomst.
Den viser samtidig, at selv om de eksisterende bilejere umiddelbart lider et kapitaltab, fordi brugtværdien af deres bil falder, når registreringsafgiften sænkes, så er det beskedent i forhold til den langsigtede gevinst.

I beregningen af den samfundsøkonomiske gevinst er de ekstra eksterne omkostninger ved mere kørsel trukket fra.

Analysechef Otto Brøns-Petersen:

”Analysen er en yderligere understregning af, at registreringsafgiften er en af vore allermest forvridende skatter, og at afgiftsnedsættelsen har givet store samfundsøkonomiske gevinster. Der er grund til at beskatte biler svarende til deres eksterne skadevirkninger i form af støj, trængsel, forurening og ulykker. Men skatterne er meget højere end skadevirkningerne kan begrunde. Faktisk kan registreringsafgiften helt undværes ud fra et miljøperspektiv.”

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 1,2 MB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 1,2 MB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk