Høj indkomstmobilitet: Halvdelen er ude af top 1 pct. efter 3 år

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

CEPOS-notat om top 1 pct., dvs. den ene procent af danskerne (godt 40.000 personer), der har den højeste indkomst (gennemsnitligt 2,9 mio. kr., med en adgangsgrænse på knap 1,4 mio. kr.).

”Det fremgår, at top 1 pct.-gruppen er en meget flygtig størrelse. Af de 41.000 personer, der var i top 1 pct. i 2011, var de 12.000 personer forsvundet ud af gruppen i 2012, svarende til at knap 30 pct. ikke længere havde en indkomst på knap 1,4 mio. kr. eller derover. 3 år efter var halvdelen ude af top 1 pct.”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Siden 1987 til og med 2015 (29 år) er det kun ca. 700 personer, der har været i top 1 pct. alle årene. Ser man på en 20-årsperiode (1996-2005), er det kun ca. 2.300 personer, der har været i top 1 pct. alle årene. I 10-årsperioden 2006-2015 er det kun ca. 7.600 personer, der har været i top 1 pct. alle årene”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.      

”Den store mobilitet ud af top 1 pct. afspejler bl.a., at mange netop befinder sig i top 1 pct. som følge af enkeltstående og midlertidige forhold. Det kan være en bonus til en lønmodtager, en stor aktiegevinst eller en enkelt stor ordre til en selvstændig. Man må også konstatere, at det er under halvdelen eller 45 pct., der bliver i gruppen 5 år i træk. Der er dermed ikke tale om, at top 1 pct. er den samme gruppe af mennesker, der gennem hele livet har de højeste indkomster. Tværtimod er der meget stor udskiftning i gruppen, og mange er der kun midlertidigt”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”De 10 kommuner med størst andel af borgere i top 1 pct. er alle lokaliseret omkring hovedstaden. Ser man på Gentofte, Rudersdal, Hørsholm og Lyngby samlet, så bor der i de fire kommuner nord for København 22 pct. af alle de borgere, der tilhører top 1 pct. Mange af de virksomheder, der har brug for specialister, højtuddannede og topledere, er lokaliserede i eller omkring hovedstaden, og derfor er det egentlig naturligt, at mange af top 1 pct.-populationen er bosiddende her”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.     

”Omkring 55 pct. af indkomsten (i gennemsnit 2,9 mio. kr.) hos top 1 pct. kommer fra formueindkomst som aktiegevinster, renteindtægter mv. samt overskud fra selvstændig virksomhed, mens lønindkomst står for ca. 40 pct. af indkomsten. Ca. ¼ af personerne i top 1 pct. er selvstændige, som har meget svingende indkomst. De, der fra 2014 til 2015 faldt ud af top 1 pct., fik reduceret deres indkomst fra 2,0 til 0,9 millioner kroner”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 807,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 807,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk