Hul på 5 mia. kr. i finansiering af stigende medicinudgifter i 2015

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Hvis de seneste års kraftige stigning i udgifterne til medicin fortsætter i de kommende år, står det offentlige sundhedsvæsen overfor en kæmpe finansieringsudfordring. I forhold til det råderum til øgede sundhedsudgifter, som regeringens 2015-plan lægger op til, mangler der i 2025 omkring 20 mia. kr. til finansiering af stigningen i medicinudgifterne (og allerede i 2015 mangler der omkring 5 mia. kr.). Det svarer til en varig forværring af de offentlige finanser med omkring 8 mia. kr. (2008-niveau). Der er to oplagte løsningsmodeller. Dels øget brugerbetaling på sundhed (eksempelvis i form af sundhedsforsikringer) og dels reformer som øger velstanden og derved råderummet til øgede medicinudgifter (eksempelvis mindsket tilgang til efterløn).

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 143,1 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 143,1 KB

  Del denne side