Husstandene kan i gennemsnit spare 900 kr. på affaldsgebyrer

Type: Analyse
Table of contents×

Pressemeddelelse

Husstandene i hele landet kan spare mange penge på kommunernes obligatoriske affaldsordninger, hvis kommunerne var mere effektive. Nogle husstande kan spare helt op til 2.800 kr. årligt, viser denne CEPOS-analyse. Og det er altså ikke småpenge for en familie, ifølge CEPOS-økonom, Line Andersen.

”Det er et unødigt stort beløb, og der er et stort potentiale for besparelser i mange kommuner,” siger Line Andersen, økonom i CEPOS. 

Ifølge analysen vil danskerne samlet set kunne spare 2,4 milliarder kroner på afhentning af affald, hvis alle kommunerne gjorde det lige så billigt som de mest effektive sammenlignelige kommuner. Det svarer til en gennemsnitlig årlig besparelse på 900 kroner pr. husstand.

De store potentialer for besparelser kan skyldes manglende konkurrence på området.

”Problemet er, at kommunerne gennem deres regulatoriske monopol ikke har incitament til at reducere gebyrerne. Derfor er det min klare anbefaling, at konkurrencen styrkes gennem obligatorisk udbud, og at husstandenes benyttelsespligt til de kommunale ordninger ophæves,” siger Line Andersen, økonom i CEPOS.

Det anbefales samtidig at omfatte affaldshåndtering af økonomisk regulering i Forsyningstilsynet og at opgaven sendes systematisk i udbud.

Sådan fungerer det i dag:

 • Husstandene har pligt til at bruge kommunernes affaldsordninger og kan altså ikke bare vælge en anden privat udbyder, hvis de er utilfredse
 • Kommunerne har lov til at dække udgifterne til affaldshåndtering fuldt ud gennem affaldsgebyret
 • Ikke alle kommuner sender opgaven med at tømme skraldespande i udbud for at finde en billigere løsning
 • Endeligt er der ikke nogen krav til faste årlige effektiviseringer af affaldsindsamlingen, ligesom der er til for eksempel vandværkerne

Se hvor meget der kan spares i din kommune:

Resumé

Husstandene kan spare mange penge på kommunernes obligatoriske affaldsordninger. Men kommunerne har gennem deres regulatoriske monopol ikke incitament til at reducere gebyrerne. Det anbefales derfor, at konkurrencen styrkes gennem obligatorisk udbud, og at husstandenes benyttelsespligt til de kommunale ordninger ophæves. Analysen viser samtidig, at der er basis for økonomisk regulering, når Forsyningstilsynet tildeles en rolle på området.

 • Husstandene kan i gennemsnit spare knap 900 kr. på deres affaldsgebyrer, hvis alle kommuner var lige så effektive som de bedste
  Kommunerne er forskellige. Derfor er der i analysen taget højde for forskelle i befolkningstæthed og serviceniveau for affald. Samlet set kan husstandene spare 2,4 mia. kr. årligt på deres affaldsgebyrer ved at kommunerne bliver lige så effektive som de bedste sammenlignelige kommuner.

 • I de dyreste kommuner kan husstandene spare op til 2.800 kr. årligt
  Gebyret i de dyreste kommuner er op mod 6.500 kr. årligt. I en gennemsnitskommune koster det 3.748 kr. for en husstand. Affaldsordningerne er obligatoriske for husstandene.
 • Analysen viser hvilke kommuner, som hver enkelt kommune bør søge inspiration hos
  Analysen peger på, hvilke lignende kommuner som hver enkelt kommune kan søge inspiration hos for at realisere deres besparelsespotentiale. Det kan fx være med hensyn til forbedringer af organisering, ledelse, økonomistyring, rekruttering mm., men det er op til den enkelte kommune at fastlægge præcist, hvad den kan lære af sine referencekommuner.

 • Nye krav til affaldsindsamling er ikke årsag til de store besparelsespotentialer
  Resultaterne er ikke drevet af, at det fra 2021 blev lovpligtigt for kommunerne at indsamle 10 forskellige fraktioner. Kommunerne er sammenlignet i et år, hvor de alle er underlagt de samme krav, hvorfor lovgivningen ikke kan forklare de store besparelsespotentialer. Heller ikke forskellig indfasning af lovgivningen synes at forklare forskellene.

 • Det anbefales, at husholdningernes benyttelsespligt ophæves, og at kommuners affaldsindsamling omfattes af udbudspligt
  Ud over afskaffelse af husholdningernes benyttelsespligt samt udbudspligt af kommunernes affaldsindsamling, kan omkostningseffektivitet i sektoren fremmes gennem økonomisk regulering på samme måde som Forsyningstilsynet i dag regulerer andre forsyningsvirksomheder under hvile-i-sig-selv-regler. Det er vigtigt, at aftalen om affaldsliberalisering fra 2020 følges til dørs, så kommunal affaldshåndtering selskabsgøres og reguleres af Forsyningstilsynet.

Læs analysen her (forkortet)

Læs hele det tekniske notat her

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 301,6 KB
  Hent Filstørrelse: 532,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Line Andersen

  Økonom

  +45 22 27 17 21

  line@cepos.dk

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 301,6 KB
  Hent Filstørrelse: 532,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Line Andersen

  Økonom

  +45 22 27 17 21

  line@cepos.dk

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk