Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I et nyt notat sætter CEPOS fokus på byggesagsbehandlingen i kommunerne, fordi det kan være afgørende for en virksomhed i vækst, at man kan få byggesager behandlet hurtigt og billigt. Kommunernes adfærd på dette område er et væsentligt udtryk for, hvor erhvervsvenlige de enkelte kommuner er. 

Notatet viser, at der er store forskelle både på kommunernes byggesagsgebyrer og byggesagstider. Gebyret for en standardiseret fabriksbygning på 5000 m2 spænder fx fra under 2.000 kr. til 875.000 kr. 

”Hver ekstra dag, kommunen bruger på byggesagsbehandling, er en dag mindre for virksomhederne til at udnytte deres forretningsmuligheder og skabe nye arbejdspladser. Virksomhederne kan miste ordrer eller må påtage sig ekstra omkostninger, fordi tilladelserne til at udbygge lader vente på sig”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS

”Byggesagsgebyret har også betydning for erhvervslivet i kommunerne. Det er reelt en skat på erhvervsudvikling og jobskabelse. Øger kommunen gebyret, så trækker det i retning af  færre arbejdspladser og mindre dynamik. Derfor er både byggesagstiden og byggesagsgebyret for erhvervsbyggeri i høj grad erhvervspolitik. Og her viser kommunerne helt forskellig praksis”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”Der er selvfølgelig forskel på byggesagernes gennemsnitlige kompleksitet i kommunerne, og det forklarer noget af forskellene i byggesagsgebyret. Men når 10 kommuner kan holde gebyret på 10.000 kr. eller under, så er det helt uforståeligt, at andre kommuner tager 400.000 kr. – og enkelte over 800.000 kr. - for samme fabriksbygning på 5000 m2. Man kan simpelthen ikke forklare ud fra faglige forhold, hvorfor Københavns Kommune opkræver 48.000 pct. mere i gebyr end Ærø Kommune. Og når man kan konstatere, at kommuner med høje byggesagsgebyrer for erhverv også ofte opkræver en høj dækningsafgift af erhvervslivet, så ligner de høje gebyrer mest af alt ekstraskatter på erhvervslivet.”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”Ser man på de realiserede gennemsnitlige byggesagstider for industri- og lagerbygninger, så viser det sig, at virksomhederne kan forvente helt forskellige ventetider, alt efter hvilken kommune de søger tilladelse i. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid over de sidste to år er på kun 3 dage i den hurtigste kommune (Læsø), mens den er flere måneder i andre kommuner. Det må også undre både ledige byggearbejdere og ledige fabriksarbejdere, at nogle kommuner tager så lang tid om give tilladelser, der skaber arbejdspladser til dem”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 516,5 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 516,5 KB

  Del denne side