Hvor god eller dårlig er din skole?

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS har i en ny undersøgelse set på, hvor gode landets forskellige skoler er til at løfte deres elever. Undersøgelsen bygger således på den såkaldte undervisningseffekt, som er skolernes evne til at løfte deres elever set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. I opgørelsen indgår både landets folkeskoler og privatskoler.

"Der er stor forskel på, hvor gode de enkelte skoler er til at løfte deres elever. Forskellene ser dog ud til at være knap så store som årene forud. Det kan hænge sammen med et større fokus på skolernes præstationer”, siger forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS.

"Generelt på landsplan er der en klar tendens til, at privatskolerne er bedre til at løfte deres elever end folkeskolerne. Det gælder også, når man tager højde for de socioøkonomiske forskelle, der eksisterer i elevsammensætningen på skolerne. Eksempelvis findes der en række københavnske friskoler med en socialt svag elevsammensætning, der alligevel opnår bedre resultater ved folkeskolens afgangsprøve end for københavnske folkeskoler med en stærkere elevsammensætning. Man kan derfor ikke sige, at privatskoler klarer sig bedre, fordi de ikke i samme omfang som folkeskolerne optager elever med socialt svag baggrund”, siger forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS.

”Når man ser på landsplan, er det heller ikke rigtigt, at friskolerne generelt optager færre socialt svage elever end folkeskolerne. Gennemsnittet på landsplan for indekset af elevernes sociale baggrund viser faktisk, at der stort set ikke er forskel på privatskoler og folkeskoler. Det betyder, at der næsten er ligeså mange ressourcesvage elever på privatskolerne som på folkeskolerne. Privatskolerne er altså på landsplan ikke mere elitære end folkeskolerne”, siger forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 1,6 MB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 41 22 04 76

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 1,6 MB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 41 22 04 76