Industrien har nedlagt over halvdelen af alle ufaglærte stillinger siden 2000

Type: Analyse
Table of contents×

CEPOS har i et nyt notat set på beskæftigelsesudviklingen i Danmark siden 2000 fordelt på uddannelse. Analysen viser, at mens antallet af beskæftigede med en videregående uddannelse er steget med ca. 31 pct., er ca. 24 pct. af de ufaglærte stillinger nedlagt fra 2000 til 2012. Særligt inden for industrien er der blevet nedlagt ufaglærte stillinger, idet 52 pct. af de ufaglærte stillinger er blevet nedlagt.

”Mens beskæftigelsen af personer med en videregående uddannelse er steget stødt siden 2000, er ca. 24 pct. af de ufaglærte stillinger (ca. 218.000 personer) blevet nedlagt. En del af forklaringen ligger i, at udbuddet af ufaglært arbejdskraft er faldet. Men det er ikke hele forklaringen. En del af forklaringen er også, at efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft er faldet”,  siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”Den udvikling er særlig markant i industrien, hvor vi har set et fald i beskæftigelsen på 32 pct. i perioden 2000-2012, som især har betydet nedlæggelse af de ufaglærte stillinger. Hele 52 pct. af de ufaglærte stillinger i industrien er nedlagt siden 2000, svarende til ca. 90.000 beskæftigede. De ufaglærte har således stået for ca. 63 pct. af beskæftigelsestabet i industrien, selvom de kun udgjorde 39 pct. af de beskæftigede i industrien i 2000. Den procentuelle nedgang for ufaglærte har dermed været mere end 2½ gange så høj som for de øvrige beskæftigede i industrien”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”En del af den reducerede industribeskæftigelse skyldes en strukturændring, hvor servicesektoren udgør en stadig større andel af økonomien. Den udvikling forventes at fortsætte. Desuden spiller svækkelsen i konkurrenceevnen en stor rolle, da det ofte rammer de dele af beskæftigelsen, der enten bedre kan betale sig at få udført i udlandet eller som helt kan undværes pga. den teknologiske udvikling. For at lempe udfordringerne for de ufaglærte, anbefales derfor, at man målrettet søger at forbedre konkurrenceevnen ved f.eks. at sænke afgiftsniveauet og lette byrderne for erhvervslivet. Desuden har vi brug for et mere rummeligt arbejdsmarked med en større lønspredning, så det kan betale sig for virksomhederne at bevare ufaglært arbejdskraft på dansk grund”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS. 

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 308,4 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 308,4 KB

  Del denne side