Indvandring og sort arbejde - en oversigt

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Relativt mange indvandrere fra ikke-vestlige lande med beskedne kvalifikationer har problemer med at finde beskæftigelse i den formelle økonomi (dvs. almindeligt arbejde med registreret og beskattet indkomst). I stedet koncentrerer de deres indsats i den uformelle økonomi: De er aktive, eller passive, i hjemmet – ofte samtidig med at de modtager indkomstoverførsler. Eller også bliver de aktive i den uformelle sektor i form af såkaldt sort arbejde. Nogle gange kombineres det sorte arbejde med uberettiget modtagelse af socialhjælp eller dagpenge. 

Det er en utilfredsstillende situation – både for indvandrere, der generelt lægger stor stolthed i at kunne klare sig selv, og for det øvrige samfund hvis skattebyrde øges. Virkeligheden synes imidlertid at være, at godt nok udgør sort arbejde og socialt bedrageri et problem i nogle brancher med stærk indvandrerrepræsentation, men der foreligger ikke dokumentation for, at problemet er mere udbredt blandt indvandrere end danskere. Det er derimod veldokumenteret, at relativt mange indvandrere ligesom andre med svage arbejdsmarkedskvalifikationer, står helt uden for beskæftigelse.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 251,0 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 251,0 KB

  Del denne side