International sammenligning: Høj marginalskat i DK for topskatteydere

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Den danske marginalskat (ca. 63 pct.) for personer med højere indkomster er blandt de højeste i OECD Lande som USA (43 pct.), Schweiz (43 pct.) Tyskland (47 pct.) og Storbritannien (48 pct.) har betydelig lavere marginalskatter for højindkomstgruppen. Sammenlignet med andre lande er de danske marginalskatter derimod ikke høje for personer i lav- og mellemindkomstgruppen (hhv. 43 og 49 pct.). Den øverste marginalskat i Danmark kan nedbringes til ca. 42 pct. med et råderum af en størrelse svarende til det Velfærdskommissionen angiver (ca. 30 mia.kr.). Hvis råderummet øges med ca. 15 mia.kr. ekstra (fx ved sanering af fradrag eller inflationsregulering af overførsler) kan den øverste marginalskat reduceres til 40 pct. Dermed vil alle beskæftigede betale 40 pct. i skat af den sidst tjente krone, og marginalskatten ville blive blandt de laveste i OECD. En lavere marginalskat vil øge incitamentet til at arbejde ekstra og til at tage en længere uddannelse. Herudover vil det danske skattesystem være forenelig med en målsætning om at tiltrække højtuddannede internationalt orienterede lønmodtagere.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 39,9 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 39,9 KB

  Del denne side