Jobvækst i det offentlige uden folkelig opbakning

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ifølge en meningsmåling foretaget af analyseinstituttet CATINET for CEPOS mener ca. 70 pct. af befolkningen, at der skal være et uændret antal eller færre offentligt ansatte. Således mener knap 50 pct. af den del af befolkningen, der har taget stilling, at antallet af offentligt ansatte skal være uændret, mens knap 21 pct. mener, at der skal være færre offentligt ansatte. Knap 30 pct. ønsker flere offentligt ansatte.

VK-regeringen har siden sin tiltræden i 2001 udbygget den offentlige sektor mærkbart svarende til en realvækst i det offentlige forbrug på 1½ pct. årligt (årene 2002-2004), hvilket har medført en udvidelse af den offentlige beskæftigelse. Frem til 2010 planlægger regeringen at udbygge den offentlige sektor yderligere, hvilket vil indebære 13.000 ekstra offentligt ansatte i forhold til 2005.

En fastholdelse af det offentlige forbrug, herunder antallet af offentligt ansatte, på det nuværende niveau frem til 2010 vil frigøre et råderum til lavere skat på 10 mia.kr. og på sigt øge den private beskæftigelse med 13.000 personer. Dermed kan fx topskatten sænkes med 10 pct.enheder, hvilket vil øge arbejdsudbudet svarende til ca. 15.000 personer. Det demografiske pres (bl.a. flere ældre) på de offentlige finanser er meget beskedent frem til 2010, svarende til 0,1 pct. af det offentlige forbrug om året. Dette pres bør håndteres ved øget produktivitet i den kommunale sektor (kommuner og regioner). I staten hentes der en produktivitetsvækst på 2 pct. om året. Såfremt den kommunale sektor præsterede dette, ville det give et råderum i størrelsesordenen 5 mia.kr. om året.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 40,6 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 40,6 KB

  Del denne side