Kammeradvokatens indtjening på skattesager er konstant stigende

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

En ny analyse fra CEPOS viser, at Skatteministeriets udgifter til Kammeradvokaten i skatteretssager er steget fra 51 mio. kr. i 2007 til 97 mio. kr. i 2013. Det svarer til en stigning på 90 pct. Analysen viser samtidig, at Skatteministeriet vandt rekord mange sager ved domstolene i 2012, hvor hele 85 pct. af de skattesager, der blev ført ved domstolene, faldt ud til Skatteministeriets fordel.

"I 2009 afskaffede VK-regeringen selskaber og fondes mulighed for at få omkostningsgodtgørelse i skattesager med det formål at opnå en årlig besparelse på 50 mio. kr. Men ser man på udviklingen i Skatteministeriets udgifter til Kammeradvokat, kan man konstatere, at en stor del af den besparelse, som man har opnået ved at afskaffe omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde, i stedet er anvendt til at opruste Skatteministeriet egne juridiske kompetencer i skattesager", siger skattejurist Henriette Kinnunen, CEPOS.

"Retssikkerhedsmæssigt er det bekymrende, at man med den ene hånd opruster SKATs egne juridiske kompetencer med øget bistand fra Kammeradvokaten, mens man med den anden hånd lægger sten i vejen for, at selskaber og fonde kan få den fornødne sagkyndige bistand i skattesager. Det skaber en retssikkerhedsmæssig ubalance mellem skatteyderne på den ene side og SKAT på den anden, som bl.a. illustreres af, at Skatteministeriet i 2012 vandt hele 85 pct. af alle skatteretssager mod borgere og virksomheder”, siger Henriette Kinnunen.

"Ingen skatteydere, som vinder deres skattesag over SKAT, bør risikere at stå tilbage med et økonomisk tab, hvis de har retten på sin side. Jeg vil derfor anbefale, at regeringen genindfører omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde for at styrke deres retssikkerhed og skabe en balance i forhold til Skatteministeriets egen brug af Kammeradvokaten", foreslår Henriette Kinnunen.

"Den manglende omkostningsgodtgørelse betyder desuden, at mange selskaber og fonde afholder sig fra at klage over SKATs afgørelser, hvis det ikke kan svare sig rent økonomisk. Risikoen er, at selv principielle sager ikke bliver ført, og at SKATs "fejlagtige" afgørelser derfor kommer til at danne præcedens fremadrettet," siger Henriette Kinnunen.

Derudover viser Skatteministeriets tal, at Kammeradvokaten i 2013 udøvede ”anden form for rådgivning” for Skatteministeriet for 11,2 mio. kr. Det dækker bl.a. et honorar til Kammeradvokaten på 1,8 mio. kr. for dennes redegørelse til Skatteministeriet om SKATs fejlagtige ejendomsvurderinger, samt et beløb på 620.000 kr. for at hjælpe SKAT med at udarbejde et styresignal om udenlandsdanskeres skattepligt i kølvandet på Camilla Vest og Stephen Kinnock-sagerne.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 306,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 306,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016