Kommunepotentiale 2013

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS-analyse viser at kommunerne kan spare 25,5 mia. kr., hvis alle var ligeså effektive som Vejle
Kommunepotentiale 2013/14: En ny undersøgelse fra CEPOS viser, hvor meget kommunerne samlet set kan spare, hvis alle var lige så gode til at holde omkostningerne nede som Vejle Kommune. Baseret på kommunernes regnskabstal for 2013, viser undersøgelsen, at der er et samlet besparelsespotentiale - det såkaldte Kommunepotentiale - på 25,5 mia. kr., hvis alle var lige så gode til at minimere omkostninger som den bedste kommune. 
Analysen viser, at det er udkantskommuner som Halsnæs og Langeland, der halter langt efter Vejle og Frederiksberg, som er landets næstmest omkostningseffektive kommune.
"Blev alle kommuner drevet lige så skarpt som Vejle, ville det give en samlet besparelse på 25,5 mia. kr., og man kunne i gennemsnit nedsætte den kommunale skatteprocent med 2,9 pct. For helt almindelige mennesker er det rigtig mange penge at spare," siger Henrik Christoffersen, forskningschef i CEPOS.
"Hidtil har det været økonomisk velfunderede kommuner i hovedstadsområdet, der har været drevet med det største uindløste kommunepotentiale per indbygger. Nu er det hovedsageligt udkantskommunerne, der har overtaget toppositionerne med Halsnæs Kommune i spidsen, som den mindst effektive - her kan en typisk LO–familie med to børn i lejebolig spare 28.916 kr. årligt, hvis deres kommune lærte af Vejle," siger forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS.
Kommunale besparelser har indflydelse på danskernes indkomst, men besparelser er ikke lig med ringere kvalitet. Analyser af borgertilfredsheden i Vejle viser nemlig, at de er lige så tilfredse som andre danskere.
Kommunepotentialet er vokset betydeligt sammenlignet med tallene for 2012, hvor kommunepotentialet blev opgjort til 21,7 mia. kr., og der er intet, der tyder på en ændring i tendensen.
"Kommunerne siger, at de er under pres. Men de er desværre ikke så gode til at lære af andre mere veldrevne kommuner," siger Henrik Christoffersen.
Hvor meget kan en LO-familie spare i din kommune?

 
Hvad er kommunepotentiale?
Kommunernes serviceudgifter sat over for deres udgiftsbehov kan tages som udtryk for serviceniveauet i kommunen. Kommunepotentialet er beregnet som de udgifter per indbygger, som en kommune afholder ud over, hvad der skal til for at holde et serviceniveau som i kommunen med laveste udgifter i forhold til udgiftsbehovet. I 2013 var det Vejle Kommune, som klarede sig med de laveste udgifter set i forhold til kommunens udgiftsbehov. De enkelte kommuners kommunepotentiale viser således de økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt den holdt et serviceniveau (og en produktivitet) som Vejle Kommune. Der er tillige beregnet de økonomiske konsekvenser for typiske husstande. Disse beregninger viser, hvor mange flere penge på et år, som typiske husstande ville få til rådighed, såfremt husstanden og dens kommune accepterede at leve med et kommunalt serviceniveau svarende til det serviceniveau, som tilsvarende husstande i Vejle Kommune lever med. 
Beregningen af kommunepotentiale er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse af udgiftsbehov ud fra kommunernes demografiske og socioøkonomiske forhold samt på kommunernes regnskabstal, som dog er korrigeret for forskelle i kommunalt lønniveau i kommunerne. 

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 62,3 KB
  Hent Filstørrelse: 350,7 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 41 22 04 76

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 62,3 KB
  Hent Filstørrelse: 350,7 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 41 22 04 76