Kommunepotentiale 2015

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

CEPOS opgør årligt de 98 kommuners ”kommunepotentiale”. Her sammenholdes hver kommunes faktiske udgifter med udgiftsbehovet, givet kommunens befolkningssammensætning, geografi m.v. Den mest udgiftseffektive kommune er den kommune, som har de laveste udgifter i forhold til udgiftsbehovet. Lave udgifter kan skyldes højere produktivitet, lavere serviceniveau eller en kombination af de to.

CEPOS offentliggør nu kommunepotentialet for 2015. Kommunepotentialet udtrykker, hvor meget hver af landets 98 kommuner kunne spare årligt, hvis de blev indrettet som den mest udgiftseffektive kommune. Det samlede besparelsespotentiale for 2015 var 29,1 mia. kr., hvilket er over 300 mio. kr. mere end i 2014. I 2015 var Frederiksberg Kommune er den mest udgiftseffektive, og Langeland den med det største besparelsespotentiale. Langeland Kommune kunne spare 170 mio. kr. om året, og hver indbygger slippe 13.457 kr. billigere i skat.

Se Danmarkskort med tal for alle landets kommuner her 

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 350,7 KB
  Hent Filstørrelse: 376,1 KB
  Hent Filstørrelse: 280,7 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 41 22 04 76

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 350,7 KB
  Hent Filstørrelse: 376,1 KB
  Hent Filstørrelse: 280,7 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 41 22 04 76