Kommunepotentiale 2019

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Landets 98 kommuner kan i 2019 tilsammen spare ca. 38 mia. kr., hvis de formåede at prioritere og anvende ressourcerne ligesom den mest udgiftseffektive kommune, som i 2019 er Vejle.

Hvor god er din kommune til at passe på dine penge? Er den på niveau med Vejle, som er Danmarks mest omkostningsbevidste kommune?

Det viser beregningen af ”kommunepotentialet”, som sammenholder hver kommunes faktiske udgifter med udgiftsbehovet, givet kommunens befolkningssammensætning, f.eks. antallet af skolebørn, plejekrævende ældre, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere og mange andre parametre. Kommunepotentialet udtrykker dermed, hvor meget borgerne i en given kommune kunne spare årligt, hvis deres kommune blev indrettet som den mest udgiftseffektive kommune.

Ballerup er i 2019 den mindst udgiftseffektive kommune. Det var den i øvrigt også sidste år. Blev Ballerup Kommune drevet lige så udgiftseffektivt som Vejle, kunne kommunen spare 625 mio. kr. om året, og hver indbygger slippe knap 13.000 kr. billigere i skat om året.

Find din kommunes kommunepotentiale på listen.

Tabel: De enkelte kommuners besparingspotentiale på nettodriftsudgifter i 2019, hvis kommunen havde samme serviceniveau som den bedste kommune i 2019

Anm.:Det særlige tilskud til ø-kommunerne medfører at disse kommuner ikke er sammenlignelige med de resterende. Nedsættelse af udskrivningspct. udregnes som det kommunale besparingspotentiale i 2018 i forhold til det budgetterede kommunale udskrivningsgrundlag 2018.

Anm.: Kommunernes serviceniveau er konstrueret vha egne beregninger, da Indenrigs- og Økonomiministeriet ikke konstruerer tallet for 2019. Tallet er udregnet ved kommunens nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger, divideret med kommunens udgiftsbehov i kr. pr. indbygger. Begge disse informationer er hentet på noegletal.dk

Kilde: Økonomi og Indenrigsministeriet: noegletal.dk

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk

  Relateret indhold

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk

  Relateret indhold