Kommunepotentiale 2021

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Pressemedelelse

CEPOS har udregnet nyt ’kommunepotentiale’ for 2021 – og der er mange penge at hente for landets kommuner

Danmarks 98 kommuner kunne tilsammen have frigjort omkring 34 milliarder kroner - svarende til ca. 9 procent af de samlede nettodriftsudgifter - hvis de havde formået at prioritere og anvende ressourcerne ligesom den mest udgiftseffektive kommune, som igen i 2021 var Vejle. 

Det viser beregningen af kommunepotentialet, som sammenholder hver kommunes faktiske udgifter med udgiftsbehovet, givet kommunens befolkningssammensætning - f.eks. antallet af skolebørn, plejekrævende ældre, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere og mange andre parametre.

”Når borgmestre mangler penge i deres budget, så er den fortrukne forklaring, at de ikke har fået penge nok i tilskud og udligning fra Christiansborg. I stedet bør de rette blikket mod mere veldrevne og udgiftseffektive kommuner. Der er masser af inspiration at hente,” siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

Kommunepotentialet udtrykker, hvor meget borgerne i en given kommune kunne spare årligt, hvis deres kommune blev indrettet som den mest udgiftseffektive kommune. 

Albertslund er i 2021 den mindst udgiftseffektive kommune. Blev Albertslund Kommune drevet lige så udgiftseffektivt som Vejle, kunne en arbejderfamilie med to børn i Albertslund i gennemsnit slippe godt 41.000 kr. billigere i skat om året. 

Du kan finde din egen kommune i nedenstående tabel, og du kan finde kommunepotentialet fra tidligere år og selv lave dine egne analyser af din kommunes kommunepotentiale her.

Find din kommunes kommunepotentiale på listen.

Tabel: De enkelte kommuners besparingspotentiale på nettodriftsudgifter i 2021, hvis kommunen havde samme udgiftsniveau som den mest udgiftseffektive kommune i 2021 

Kommunepotentiale 2021

Anm.: Ø-kommunerne har særlige geografiske og organisatoriske forhold, der bl.a. ligger til grund for, at de modtager særlige tilskud. Derfor er Ø-kommunerne ikke er sammenlignelige med de resterende kommuner. Nedsættelse af udskrivningspct. udregnes som det kommunale besparingspotentiale i 2021 i forhold til det budgetterede kommunale udskrivningsgrundlag 2021. 

Anm.: Opgørelsen af benchmarket for kommunernes udgiftsniveau er konstrueret vha. egne beregninger. Tallet er udregnet ved kommunens nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger, divideret med kommunens udgiftsbehov i kr. pr. indbygger. Begge disse informationer er hentet på noegletal.dk 

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet: noegletal.dk 

Cepos har tidligere lavet en video, der med udgangspunkt i budgettet for 2019 forklarer, hvordan vi beregner kommunepotentiale, og hvad det kan bruges til.

Hvad er kommunepotentiale? – og hvad kan det bruges til?

Hvor god er din kommune til at passe på dine penge? Er den på niveau med Vejle, som er Danmarks mest omkostningsbevidste kommune?

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk