Kommunerne gennemfører færre ekspropriationer til fordel for private - og det glæder danskerne

Type: Analyse

Antallet af ekspropriationer til fordel for private er faldet i perioden 2003-2011. Og det glæder danskerne, viser ny meningsmåling

CEPOS har for anden gang foretaget en undersøgelse blandt landets 98 kommuner, som afdækker kommunernes ekspropriationspraksis. Den første undersøgelse blev gennemført i 2011 og vedrørte perioden 2006-2010. Den nye undersøgelse blev gennemført i 2012 og vedrører året 2011. Derudover har Kammeradvokaten foretaget en tilsvarende undersøgelse for perioden 2003-2007.

Undersøgelserne viser tilsammen en klar tendens til, at antallet af kommunale ekspropriationer til fordel for private formål – som fx golfbaner, skydebaner og festivaller - er faldende. I perioden 2003-2007 var det gennemsnitligt 54 pct. af alle ekspropriationer, der blev gennemført til fordel for private. I årene 2006-2010 lå tallet på 21 pct. Det tal er nu faldet til 4 pct. i 2011. Altså et samlet fald på 49,7 procentpoint:

”Kommunernes tilbagemeldinger tegner en tendens af, at der i dag bliver gennemført langt færre ekspropriationer til fordel for private, end for bare 10 år siden. Det er en udvikling, som dels må tilskrives den debat, der opstod i kølvandet på de første sager om ekspropriation til fordel for skyde- og golfbaner, og dels den skærpelse af planloven, som Folketinget vedtog i 2009”, forklarer Henriette Kinnunen, erhvervsjuridisk seniorkonsulent hos CEPOS:

”Formålet med at ændre planloven var netop at dæmme op for kommunernes lemfældige ekspropriationspraksis. I dét lys er det positivt, at kommunerne viser en tendens til at være mere tilbageholdende med at ekspropriere én borgers private jord til fordel for en anden privat part”, siger Henriette Kinnunen, CEPOS.

Stadig behov for retssikkerhedsmæssige forbedringer
Selvom antallet af ekspropriationer til fordel for private er faldet markant, viser konkrete sager, at der stadig er behov for retssikkerhedsmæssige opstramninger i loven:

”Fra praksis er der eksempel på en borger, som taber en ekspropriationssag i Landsretten. Alligevel – og kun 2 måneder senere  - træffer beslutning om at indlede en ny ekspropriationssag i samme sag og mod samme borger. Sagen illustrer, at hvis kommunerne ikke selv kan erkende et nederlag, så må lovgiver hjælpe dem på vej. Fx ved at indføre et princip om, at kommunerne kun har et skud i bøssen, så de ikke genstarter en ekspropriationssag, som de allerede har tabt en gang,” foreslår Henriette Kinnunen, erhvervsjuridisk seniorkonsulent hos CEPOS.

”Derudover bør der indføres omkostningsgodtgørelse i ekspropriationssager. Det er ganske enkelt ikke fair, hvis ressourcesvage personer afstår fra at klage over en ekspropriationssag, fordi de ikke har overskud til at involvere en advokat. Og det er heller ikke fair, at borgere som vinder over kommunen i en ekspropriationssag, risikerer at stå tilbage med et økonomisk tab bagefter”, siger Henriette Kinnunen, erhvervsjuridisk seniorkonsulent hos CEPOS, som også peger på nødvendigheden af at forenkle klagestrukturen indenfor ekspropriationsområdet:

”Klageprocessen i ekspropriationssager er påvirket af, at der er mange instanser involveret med den konsekvens, at mange sager trækker unødvendigt i langdrag. Det er naturligvis hårdt for de personer, som er involveret, og derfor bør man fra politisk side forenkle klagestrukturen og sikre et fast track i ekspropriationssager”, slutter Henriette Kinnunen, erhvervsjuridisk seniorkonsulent hos CEPOS.

Ny meningsmåling viser, at danskerne generelt er skeptiske overfor ekspropriationer til fordel for private
Analysebureauet Norstat har gennemført en ny meningsmåling for CEPOS og spurgt 1.000 danskere om deres holdning til ekspropriationer. Undersøgelsen viser, at danskerne har en generel skepsis mod ekspropriationer til fordel for private. Mens 62 pct. af de adspurgte således bakkede op om ekspropriationer til fordel for offentlige formål - fx sygehuse, veje mv. - var over 80 pct. modstandere af, at kommunerne eksproprierer til fordel for private formål. Fx til fordel for foreninger og virksomheder.

”Kommunalpolitikerne har på 10 år bevæget sig fra at være stort set ligeglade med den private ejendomsret til at yde den en markant større grad af respekt. Og det er faktisk noget danskerne kan lide. For mens de fleste danskere bakker op om ekspropriationer til fordel for offentlige skoler, sygehuse, veje mv., så er der kun meget begrænset accept af, at kommunerne eksproprierer jord fra hr. Hansen for at tilgodese den lokale jagtforening eller en betydningsfuld virksomhed”, siger Henriette Kinnunen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 301,7 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 301,7 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016