Kommunerne holder private og selvejende daginstitutioner ude af markedet

Type: Analyse
Kun 20 pct. af danske børn går i en privat eller selvejende daginstitution. I Norge gælder det for knap 50 pct. og i Nacka Kommune i Sverige, hvor man har indført en høj grad af valgfrihed for forældrene, ligger andelen også på 50 pct. Samtidigt er forældretilfredsheden i alle de skandinaviske lande højere i de private og selvejende institutioner end i de kommunale institutioner. Det viser en ny CEPOS-analyse.

Mia Amalie Holstein velfærdspolitisk chef i CEPOS:

”Det er helt nødvendigt, at vi tager et opgør med kommunernes særstilling på daginstitutionsområdet. For kommunerne bruger denne særstilling til at holde private og selvejende aktører ude af markedet, og det begrænser det frie valg.”

”Problemet er blandt andet, at kommunerne sætter kunstigt lave priser på deres egne institutioner til drift, bygninger og administration. Det har betydning for de tilskud, de private og selvejende institutioner får for at drive institution. Men det er også uhensigtsmæssigt at kommunerne, som er konkurrenter til de private daginstitutioner, samtidigt er den institution, der skal godkende, kontrollere og føre tilsyn med de private institutioner. De private institutioner oplever som følge heraf lange sagsbehandlingstider og godkendelsesprocesser.”

”Konsekvensen er, at store udenlandske private daginstitutionskæder som fx svenske AcadeMedia holder sig ude af Danmark pga. den politiske usikkerhed samt høje opstarts- og driftsomkostninger.”

”Vi bruger ca. 30 mia. kr. om året på daginstitutionsområdet, og produktivitetskommissionen har vurderet, at vi har et effektiviseringspotentiale på 10 pct., hvis alle kommuner var lige så effektive som de bedste, når det kommer til at drive daginstitutioner.”

Fodnoter