Konkurrenceevne er mere end produktivitet

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

World Economic Forum har offentliggjort 2012-udgaven af The Global Competitiveness Report, hvilket igen i år har medført diskussioner om Danmarks konkurrenceevne. Indekset handler imidlertid ikke om konkurrenceevne, men om produktivitet. 

”Når Danmarks samlede konkurrenceevne skal vurderes, er det ikke nok kun at se på produktivitet. Omkostningssiden, herunder lønniveau og skat på produktion og afkast, er ligeså vigtig og er ikke med i The Global Competitiveness Index. Og på omkostningssiden står Danmark langt svagere end den 12. plads, som indekset giver Danmark. World Economic Forum overvurderer derfor groft den danske konkurrenceevne”, udtaler specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS. 

”The Global Competitiveness Index kan forklare ca. 50 pct. af forskellen mellem landenes produktivitetsniveau ud fra forskelle i landenes institutioner, politikker og faktorer. Derfor har indekset potentiale til at være et godt redskab at basere erhvervspolitikken på. Men det viser sig desværre at være et rigtigt dårligt redskab til at bygge de politiske indsatser på, når man ser nærmere på det”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”Et regneeksempel på baggrund af indekset viser, at Danmark kan afskaffe ejendomsretten helt og kun miste ca. 1,2 pct. af BNP. Og det på trods af, at en afskaffelse af ejendomsretten ville fjerne hele grundlaget for at være erhvervsdrivende. Et sådan resultat illustrer tydeligt, hvor galt det kan gå, hvis man baserer politiske beslutninger på The Global Competitiveness Index”, fastslår specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”Metodisk er The Global Competitiveness Index ikke på sikker grund. Af det samlede indeks består ca. 70 pct. af indikatorer, hvor der kun er spurgt 128 erhvervsledere i 2012. Og det er på spørgsmål om lige fra, hvor høj kvaliteten er i grundskolen, til hvor ukrænkelig ejendomsretten i realiteten er, hvilket disse personer næppe har den fornødne indsigt til at vurdere. Resultaterne er derfor statistisk usikre, og validiteten er lav”, vurderer specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”Samlet set skal man være varsom med at drage håndfaste konklusioner ud fra indekset. Der findes langt bedre indikatorer for konkurrenceevnen, som også inddrager virksomhedernes omkostninger. Her vil jeg fx nævne udviklingen i lønkonkurrenceevnen”, konkluderer specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 423,2 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 423,2 KB

  Del denne side