Konkurrencestyrelsens kontrolundersøgelser krænker virksomhedernes retssikkerhed og rejser alvorlige spørgsmål i forhold til retssikkerhedsloven og den europæiske menneskerretighedskonvention

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Konkurrencestyrelsens indhentning af retskendelser til ransagninger af virksomheder sker alt for ofte på et tyndt grundlag, der ikke lever op til kravene i den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Dermed får danske virksomheder ofte deres retssikkerhed krænket. Det skyldes, at domstolene udsteder retskendelser på baggrund af Konkurrencestyrelsens beslutninger om kontrolundersøgelser, der ofte savner fornøden begrundelse, dokumentation og præcisering og dermed åbner for misbrug. Eksempelvis har Konkurrencestyrelsen anmodet om kontrolundersøgelser alene på baggrund af, at den pågældende virksomhed forhandler varer på et marked, hvor der kan forekomme ulovlige aktiviteter. Det viser et nyt notat fra tænketanken CEPOS.

“Det er en stor økonomisk og brandmæssig belastning for en virksomhed at have Konkurrencestyrelsens kontrollanter på besøg. Kontrolbesøg bør kun tillades, når det er tilstrækkeligt sagligt begrundet. Hvis myndighederne ikke har en konkret og begrundet mistanke om, at der foregår noget ulovligt i en virksomhed, åbner det op for fiskeekspeditioner, hvor man konfiskerer en masse fortrolige dokumenter og håber undervejs at finde noget at hænge virksomheden op på,” siger chefjurist Jacob Mchangama fra CEPOS.

Han påpeger, at Danmarks praksis er problematisk i forhold til den Europæiske Menneskerettighedskonventions beskyttelse af respekten for privatliv og hjemmet – en beskyttelse, der også omfatter virksomheder.

“Såfremt man fulgte praksis fra Menneskerettighedsdomstolen, burde danske domstole have afvist en række af de anmodninger, som er fremsat gennem årene, fordi de ofte har været formuleret for bredt og generelt samt manglet fornødne retssikkerhedsgarantier,” siger chefjurist Jacob Mchangama, CEPOS, og tilføjer:

“Det er ikke nok med en retskendelse i sig selv, hvis den blot bliver udstedt uden mulighed for prøvelse, hvorfor domstolenes udstedelse af samlebåndretskendelser er problematisk. Problemet er en realitet allerede i dag med den eksisterende formulering af Konkurrenceloven. Det er dog særligt bekymrende, at Folketinget i øjeblikket behandler et forslag om helt at ophæve mistankekravet i konkurrenceloven, dvs. fjerne et hvert krav om begrundelse, førend en retskendelse indhentes.”

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 375,1 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 375,1 KB

  Del denne side