Kraftig stigning i statslig bankvirksomhed drevet af statsgældspolitik

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS-analyse af statens udlånsvirksomhed. Analysen viser, at udlånsvirksomheden gennem de seneste fem år er udvidet med, hvad svarer til knap 38 mia.kr., samt at det er sket på bekostning af afdrag på statsgælden.

”Statsgælden er faldende, men faldet ville have været væsentligt større, hvis staten ikke samtidig havde øget sine genudlån. Staten fungerer i stigende grad som låneformidler – det vil sige som bank. Siden toppunktet på 486,8 mia.kr. i 2013 er statsgælden faldet 22,6 mia.kr. til 465,2 mia.kr. i 2016, men statens samlede udlån er i samme periode steget med 41,5 mia.kr. Statsgælden kunne altså være faldet næsten tre gange så meget, hvis udlånet ikke var steget”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS. 

Hertil kommer en vækst i restancerne med 34 mia.kr. Udlånsvirksomheden vil stige meget kraftigt i de kommende år på grund af boligskatteaftalen og regeringens forslag om at lade staten overtage de almene boligers realkreditlån.

”Det er samfundsøkonomisk ingen fordel, at staten driver udlånsvirksomhed på bekostning af det private kapitalmarked. Der er ingen grund til at forvente, at staten kan administrere udlån billigere end de kontinuerligt billigste udbydere i markedet. En sådan effektivitetsgevinst kan alene sikres gennem udbud og tilstrækkelig konkurrence”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

”Der sker en kraftig omlægning af statsgældspolitikken i disse år med stigende statslig bankvirksomhed. Det er hidtil i høj grad fløjet under offentlighedens radar. Der er brug for transparens og en åben faglig og politisk diskussion om den fremtidige statsgældspolitik”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS. 

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 430,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 430,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk