Krisen knækker uligheden

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Aktiekursernes kollaps og en bristet boligboble under finanskrisen har mindsket uligheden i Danmark. Uligheden målt ved Gini-koefficienten skønnes at falde fra 24,6 pct. i 2007 til 22,9 pct. i 2009. Det skyldes, at fald i aktiekurser og boligpriser primært rammer personer med høje indkomster, mens personer på overførselsindkomst og andre grupper med lave indkomster ikke har oplevet samme ændring i deres økonomiske situation. De seneste års stigende ulighed, som var drevet af en gunstig udvikling på aktie- og boligmarkederne, er dermed vendt. Krisen har øget de relative indkomster hos personer med lave indkomst uden at de nødvendigvis har oplevet en indkomstfremgang. Beregningerne illustrerer, at man skal være varsom med at bruge et fald i Gini-koefficienten som bevis for at personerne med lave indkomster er blevet økonomisk bedre stillet. Tilsvarende kan man heller ikke bruge en stigning i Gini-koefficienten til at konkludere at samme gruppe at blevet ringere stillet. Udviklingen i uligheden i 2008 og 2009 afspejler samlet set et betydeligt velstandstab (tab af friværdi, konkurser, tab af arbejdspladser osv.). Det stiller spørgsmålstegn ved om en politisk målsætning om at mindske uligheden overhovedet er hensigtsmæssig. Det forventede fald i uligheden i 2008 og 2009 vil formentlig fastholde Danmarks aktuelle position som det land i verden med mindst ulighed. 

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 364,3 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 364,3 KB

  Del denne side