Krisen slår regeringens 2015-plan tilbage til start

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Krisen forringer isoleret set holdbarheden af de offentlige finanser med 0,2 pct. af BNP – svarende til omkring 3,3 mia. kr. Dermed elimineres en stor del af den holdbarhedsforbedring på 0,3 pct. af BNP (5,5 mia. kr.) som følger af forårets skattereform. Kravet til reformer frem mod 2015 er derfor på 0,7 pct. af BNP – hvilket ligger stort set på linje med reformkravet i den oprindelige 2015-plan. Dermed er 2015-planen, trods jobplan og skattereform, slået tilbage til start. Hvis målsætningerne i 2015-planen fortsat skal være realistiske, er det nødvendigt, at regeringen allerede i andet halvår 2009 fremlægger en konkret plan for, hvordan man vil konsolidere de offentlige finanser og øge arbejdsstyrken frem mod 2015. Her vil det være passende at bruge Arbejdsmarkedskommissionens rapport (planlagt til august) som springbræt.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 95,8 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 95,8 KB

  Del denne side