Lempelig pengepolitik - en medvirkende årsag til finanskrisen

Type: Analyse
Table of contents×

Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveauet har ligget lavere end det som aktivitetsniveau og inflationspres ellers ville tilsige. Det lave renteniveau har øget boligpriserne og aktiekurserne og derved medvirket til at skabe den spekulative boble, som luften nu siver ud af. Det er også tilfældet i Danmark, hvor den Europæiske Centralbanks renteniveau i perioden 2004-2007 har været markant lavere end det, som den danske konjunktursituation ellers ville tilsige. På den måde har pengepolitikken spillet en central rolle i forhold til det ophedede danske boligmarked. Men i Danmark bør man også vende blikket mod den indenlandske økonomiske politik, når årsagerne til krisen skal findes. En lempelig finanspolitik siden 2004 har forstærket effekterne af den ekstraordinært lave rente. En strammere finanspolitik kunne have tage toppen af boligpriserne og derved reduceret spekulation i yderligere prisstigninger og mindsket den priskorrektion, som aktuelt præger markedet.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 277,6 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 277,6 KB

  Del denne side