Letbanen er en dårlig investering - også når man medregner sideeffekter

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS analyse, der viser, at selv med indregning af de såkaldte sideeffekter er det samlede samfundsøkonomiske resultat af den planlagte letbane på Ring 3 stadig negativt og andrager -8,5 mia. kr. Samtidig viser analysen, at selv med urealistisk optimistiske forudsætninger give letbanen et samfundsøkonomisk underskud

”Der er ved gentagne lejligheder blevet rejst tvivl om det samfundsøkonomiske resultat af den planlagte letbane på Ring 3 i Region Hovedstaden, fordi den samfundsøkonomiske analyse fra 2013 bl.a. ikke så på de såkaldte ”sideeffekter” af letbanen, og fordi flere af forudsætningerne for letbanen har ændret sig.

Vi har nu opgjort sideeffekterne af letbanen (også kaldet bredere økonomiske effekter), og vores analyse viser, at de er meget små og i omegnen af -0,1 mia. kr.”, udtaler specialkonsulent Jonas Herby, CEPOS. 

”I forhold til de ændrede forudsætninger trækker de i begge retninger. Vi har regnet på et urealistisk positivt scenarie, hvor vi i forhold til den oprindelige analyse har halveret driftsomkostningerne, øget gevinsterne for kollektivt rejsende med 50 pct. og fjernet generne for bilisterne. På trods af dette urealistisk positive scenarie giver letbanen imidlertid et stort samfundsøkonomisk underskud. Det er derfor helt urealistisk, at projektet vil komme til at give samfundsøkonomisk overskud”, udtaler specialkonsulent Jonas Herby, CEPOS.

”Letbaneprojektet bør indstilles. I stedet bør man undersøge mulighederne for at forbedre de trafikale forhold på anden vis. Blandt andet bør man igen se på en højklasset busløsning (BRT). En BRT-løsning blev i 2010 sammenlignet med en letbaneløsning og blev − i modsætning til letbanen − vurderet til at give et samfundsøkonomisk overskud”, udtaler specialkonsulent Jonas Herby, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 333,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 333,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk