Lille beskæftigelsespotentiale ved trafikinvesteringer

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Infrastrukturinvesteringer har været foreslået som løsning på manglen på arbejdskraft i Danmark. Denne analyse viser imidlertid, at selv hvis man øger investeringsniveauet med flere milliarder, er beskæftigelsesgevinsten relativ beskeden. Aftalen om modernisering af jernbanenettet fra 2006 med et løft i infrastrukturinvesteringerne på 4,7 mia. kr. vil således blot øge beskæftigelsen i omegnen af 200 fuldtidspersoner frem mod 2014, når det antages, at man bruger halvdelen af den mindre trængselstid på jobbet. Hvert årsværk koster med andre ord omkring 27 mio. kr. Den høje marginalskat i Danmark betyder samtidig, at en stor del af en ekstra time til rådighed vil blive brugt på sofaen og ikke på kontoret. Omvendt vil en tilsvarende lettelse i topskatten give en betydeligt større effekt på beskæftigelsen. Dermed kan investeringer i bedre infrastruktur ikke træde i stedet for reformer af skattesystemet, dagpengesystemet og efterlønnen, når det handler om at øge udbuddet af arbejdskraft og dermed væksten i dansk økonomi.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 70,4 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 70,4 KB

  Del denne side