Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00'erne

Type: Analyse
Table of contents×

Industriens lønkonkurrenceevne er afgørende for udviklingen i beskæftigelsen. For hvis der er for dyrt at producere i Danmark, enten nedlægges eller flyttes produktionen og dermed også arbejdspladserne ud af landet. CEPOS har derfor i et nyt notat set på udviklingen i industriens lønkonkurrence samt på politikerne muligheder for at forbedre denne.

"Både i Danmark og internationalt var der højkonjunktur frem til finanskrisen. Alligevel faldt industribeskæftigelsen med ca. 46.000 fra 2000 til 2007. Og med finanskrisen har Danmark mistet yderligere 63.000 beskæftigede i industrien. Det er et tab på ca. 26 pct. af industribeskæftigelsen siden 2000, og det hænger sammen med, at industriens lønkonkurrenceevne er forværret med 22 pct. over hele perioden", siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

"Lønkonkurrenceevne påvirkes af valutakursændringer, produktivitetsudviklingen og lønstigninger, og det fald, vi indtil nu har set i lønkonkurrenceevnen kan derfor forklares med, at der gennem årene både er sket en styrkelse af kronen, kraftigere lønstigninger end i udlandet og kun en svag dansk produktivitetsudvikling”, forklarer specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS, og opfordrer derfor politikerne til at gribe i de håndtag, de kan for at styrke den danske lønkonkurrenceevne.

”Politikerne kan reelt ikke påvirke valutakurserne. Og da lønnen bestemmes af arbejdsmarkedets parter, kan de kun indirekte påvirke lønudviklingen ved at udvide arbejdsstyrken og dermed presse lønnen ned. Politikernes bedste mulighed for at rette op på lønkonkurrenceevnen er derfor at dreje på produktivitets håndtaget - og i øvrigt reducere andre omkostninger for industrien som fx produktionsskatter", siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

"Når regeringen har nedsat Produktivitetskommissionen, så er det netop, fordi den svage produktivitetsudvikling er Danmarks økonomiske akilleshæl. Men i stedet for at sidde på hænderne, indtil kommissionen færdiggør sit arbejde, burde regeringen gribe i de håndtag, som, vi allerede ved, kan øge produktiviteten. Det er fx mindre regulering, lavere marginalskat og lavere selskabsskat. Hvis regeringen venter, risikerer vi, at endnu flere i industrien mister deres arbejde", siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS

Dette notat er muliggjort ved donation fra Kraks Fonden.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 140,8 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 140,8 KB

  Del denne side