Lovforslag om SKATs adgang til dataspejling uden retskendelse er i strid med EMRK

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Et nyt lovforslag fra skatteministeriet lægger op til, at SKAT skal have lov til at kopiere al information på virksomheders computere som led i kontrolundersøgelser. Dette, der også omtales som ‘dataspejling’, vil give SKAT adgang til bl.a. privat korrespondance, persondata, forretningshemmeligheder samt hvad der ellers måtte findes på virksomhedens pc’er af billed-, lyd-, og tekstfiler. Det er i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention og formentlig også i strid med retssikkerhedslovens paragraf 2, vurderer chefjurist i CEPOS, Jacob Mchangama.

“Problemet er, at skatteministeriet lægger op til at lade beslutningen om dataspejling, der er et meget omfattende indgreb i respekten for virksomheders og enkeltpersoners ret til hjem og privatliv, afgøre af SKATs eget skøn af, hvorvidt en dataspejling er nødvendig. Det er ikke tilfredsstillende og i strid med menneskerettighedskonventionen,” siger Jacob Mchangama.

Jacob Mchangama anbefaler, at beslutningen om at lade SKAT udføre en dataspejling kun skal kunne træffes ved forudgående retskendelser, der desuden skal udformes sådan, at de afgrænser de data og informationer, som SKAT kan søge i og beslaglægge.

“I den forbindelse er det værd at bemærke, at Konkurrencestyrelsens tvangsindgreb kræver forudgående retskendelse. Disse tvangsindgreb må kun bringes i anvendelse, når Konkurrencestyrelsen har mistanke om uregelmæssigheder i en virksomhed,” påpeger Jacob Mchangama.

Hans vurdering er, at lovforslagets bemyndigelse af dataspejling af samtlige virksomheders data uden retskendelser er ude af proportioner og mangler tilstrækkelige retssikkerhedsgarantier.

“På den baggrund bør skatteministeren trække lovforslaget tilbage og sikre, at fremtidige lovforslag møntet på kontrol og tvangsindgreb indeholder en bedre balance mellem hensynet til SKATs effektivitet og virksomhedernes og borgernes rettigheder, herunder som sikret i den Europæiske Menneskerettighedskonvention,” siger Jacob Mchangama.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 343,3 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 343,3 KB

  Del denne side