Mediereform 2017

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS analyse af det danske mediemarked. Analysen viser, at mediemarkedet er i hastigt opbrud, hvor de statslige medier fortrænger navnlig dagbladene. Det understøttes af en skævvridende mediestøtte, som i overvejende og stigende grad går til DR. Danmark er, i forhold til de lande vi normalt sammenligner os med, et af dem, hvor staten fylder mest i mediebilledet. Derfor haster det med en fundamental reform af mediepolitikken.

”Den stigende offentlige finansiering på 3,7 mia. kr. til DR giver institutionen et urimeligt forspring i forhold til andre aktører på medieområdet. Licensen er højere i Danmark end de fleste andre lande. Vi kan også se, at vi er ved at nærme os et punkt, hvor 50 pct. af de danske journalister er ansat og lønnet af det offentlige. Det er selvsagt en uholdbar situation”, udtaler Otto Brøns-Petersen, analysechef, CEPOS.

”Hvis det offentlige skal engagere sig på et område, skal der normalt foreligge en markedsfejl. Det har der måske gjort historisk på medieområdet, men det gør der ikke længere. Der er således ikke nogen god grund til at det offentlige griber ind, og specielt ikke i det omfang det foregår. Heller ikke hvis man henviser til ’public service’. Vores analyse viser, at der ikke er nogen systematisk entydig definition af, hvad ’public service’ er”, udtaler Otto Brøns-Petersen, analysechef, CEPOS.

”En ny medieaftale er afgørende for at få et velfungerende dansk mediemarked, der er tilpasset aktuelle og fremtidige forhold. Det nye medieforlig bør således være båret af to principper. For det første bør politikerne indlede med at opstille klare målsætninger for mediepolitikken og først herefter vælge redskaberne. Disse redskaber skal være de mest effektive og de mindst indgribende. Hvis man f.eks. gerne vil støtte dansk produktion, bør man som på filmområdet lade støtten være åben for alle, der lever op til betingelserne, i stedet for stort kun at støtte én institution”, udtaler Otto Brøns-Petersen, analysechef, CEPOS.

CEPOS offentliggør i dag en omfattende analyse af det danske mediemarked. Analysen viser, at mediemarkedet er i hastigt opbrud, hvor de statslige medier fortrænger navnlig dagbladene.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 773,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 773,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk