Negativ holdbarhedsbidrag på 11 mia. kr. til den offentlige finanser fra ikke-vestlige indvandrere - potentiale for forbedring

CEPOS-analyse viser, at ikke-vestlige indvandreres varige nettobidrag til de offentlige finanser er negativt svarende til 11 mia. kr. Beregningerne er udført af DREAM for CEPOS.

"Ikke-vestlige indvandrere betaler mindre i skat og afgifter, end de modtager i offentlige ydelser. Det varige nettobidrag til de offentlige finanser er negativt svarende til 11 mia. kr. Det hænger sammen med, at beskæftigelsesgraden for ikke-vestlige indvandrere er meget lav og udgør ca. 50 pct. Dermed kommer der ikke så mange skatteindtægter fra befolkningsgruppen, og der er flere udgifter til f.eks. overførselsindkomst. For personer med dansk oprindelse er beskæftigelsesgraden 75 pct.", siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

"Tallene indikerer, at integrationsudfordringen er betydelig, og at der er brug for flere politik-tiltag for at løse den. CEPOS´ beregninger viser, at beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere på langt sigt vil vokse med 7.000 personer, hvis arbejdsmarkedets parter indfører en indslusningsløn på 70 kr. i timen. Desuden er der mulighed for at effektivisere kommunernes formidling af job til flygtninge", siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

"Det er vigtigt, at beregningerne ikke tolkes som en skepsis over for indvandring som sådan eller som en kritik af indvandrere fra ikke-vestlige lande. Indvandring af arbejdskraft vil formentlig og forhåbentlig være en vigtig kilde til øget beskæftigelse og vækst. Derimod er tallene et argument for at ændre de eksisterende strukturer for at vende ikke-vestlig indvandring til en økonomisk fordel", siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 611,4 KB
  Hent Filstørrelse: 16,0 KB
  Hent Filstørrelse: 621,0 KB
  Hent Filstørrelse: 195,1 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 611,4 KB
  Hent Filstørrelse: 16,0 KB
  Hent Filstørrelse: 621,0 KB
  Hent Filstørrelse: 195,1 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk