Notat: Dansk SU dobbelt så høj som i Sverige, Norge og Finland

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

CEPOS udsender i dag et notat, der sammenligner den danske SU med niveauet i Sverige, Finland og Norge.

"Den danske SU ligger ca. dobbelt så højt som i Norge og Finland. Og ca. 2,5 gange højere end i Sverige. Det giver ikke mening, at den danske SU er så meget højere end i de øvrige nordiske lande. Den danske SU udgør 69.600 kr. årligt (2014-niveau).

Når der korrigeres for skat, så udgør SU’en 61.500 kr. I Sverige er SU skattefri og udgør 23.600 kr. I Finland og Norge udgør SU’en ca. 33.500 kr. hhv. 33.400 kr. efter skat. I Sverige og Norge kan man som studerende optage mere lån fra staten, end man kan i Danmark”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Den høje SU i forhold til andre lande er et argument for at reducere SU’en. F.eks. kan man reducere SU’en på videregående uddannelser til niveauet i Sverige, Finland og Norge og i stedet øge lånemulighederne. Det vil give en budgetforbedring på 4 mia. kr. Alternativt kan man konvertere SU’en til lån på kandidatdelen på universitetet. Dvs. at man får SU de 3 første år på universitetet og lån de sidste 2 år. Man skal også huske på, at unge, der går på universitetet, ofte bliver de mest vellønnede i samfundet. Det giver ikke mening at betale en høj overførselsindkomst til dem, der over livet får de højeste lønninger. Her er det mere passende med lån. Ved bortfald af SU på kandidatdelen fås en budgetforbedring på ca. 1,8 mia. kr. Forslaget kan medfinansiere Løkkes planlagte topskattelettelse på 5 pct.point. Dermed kommer fremtidens topskatteydere til at betale for deres egen topskattelettelse", siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Jeg forventer ikke, at omlægning af SU til lån på kandidatuddannelsen vil indebære, at unge fra hjem med lav indkomst afskæres fra universitetsuddannelser. Man skal af staten kunne låne et beløb svarende til den mistede SU. Dermed har man fortsat de samme muligheder for at tage en universitetsuddannelse”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 397,5 KB
  Hent Filstørrelse: 632,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 397,5 KB
  Hent Filstørrelse: 632,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk