Notat: Løngevinst ved 212 forskellige faglige uddannelser

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Resumé

På baggrund af Danmarks Statistiks personregistre beregnes i denne analyse, hvad en person med folkeskolens afgangsprøve kan forventes at tjene ved at tage forskellige faglige uddannelser. I gennemsnit giver de faglærte uddannelser anledning til en forventet årsindkomst på 388.000 kr. I top ligger uddannelsen til lufthavnsoperatør, som giver en gennemsnitlig årsindkomst på 536.000 kr., mens uddannelsen til gastronomiassistent ligger i bund med en forventet årsindkomst på 305.000 kr. 20 ud af de 212 faglige uddannelser har en forventet årlig indkomst på under 345.000 kr., hvilket er den forventede indkomst, såfremt man ikke fuldfører anden uddannelse end folkeskolens afgangsprøve. I debatten fremhæves det ofte, at der mangler praktikpladser. Udfordringen er derfor at skaffe flere praktikpladser. I den forbindelse er det værd at bemærke, at elevlønningerne i Danmark er ca. dobbelt så høje som i Tyskland, Østrig og Schweiz. Vismændene har i en rapport fra 2014 vurderet, at en reduktion i elevlønningerne på 1 pct. vil øge antallet af elevpladser med 1 pct. Det svarer til, at en reduktion i lønomkostningerne med 5 kr. i timen på sigt vil øge antallet af elevpladser med ca. 2.200 om året. Det har været fremme i debatten, at man kan finansiere flere praktikpladser ved at øge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB-bidraget). Det vil på kort sigt belaste virksomhedernes omkostninger og på længere sigt føre til lavere lønninger. Det vil desuden have en svagt negativ effekt på beskæftigelsen.

Tabel 1. Top 5 og bund 5 over faglige uddannelser med størst (mindst) løngevinst

Anm.: Før skat. Livstidsindkomsten er opgjort som den akkumulerede indkomst et individ tjener i alderen 18-64. Livstidsgevinsten er udregnet ift. et individ med 9. eller 10. klasse som højeste uddannelse. Alle udregninger er fremskrevet til 2016-niveau. Kilde: Egne beregninger

Del Tabel 1 På Facebook.

CEPOS har på baggrund af Danmarks Statistiks personregistre beregnet, hvad en person med folkeskolens afgangsprøve kan forventes at tjene ved at tage forskellige faglige uddannelser. Det gøres i en regressionsanalyse (OLS), som estimerer sammenhængen mellem uddannelsesvalg og timeløn. Der korrigeres for, at personer har forskellige karakteristika: Bl.a. antal års erfaring, køn, civilstatus, faderens uddannelse, moderens uddannelse, branche og herkomst. Ud fra modellen er der regnet på 212 forskellige faglige uddannelser. Modellen forklarer således, hvordan lønnen er påvirket af uddannelsesvalg, erfaring, branche, køn, etnicitet mv. Ud fra denne sammenhæng kan man beregne, hvor meget en person vil tjene gennem et helt liv (i alderen 18-64 år). I appendiks 2 til analysen er beregningsmetoden forklaret.

I gennemsnit giver de faglærte uddannelser anledning til en forventet årsindkomst på 388.000 kr. 20 ud af de 212 faglige uddannelser har en forventet årlig indkomst på under 345.000 kr., hvilket er den forventede indkomst, såfremt man ikke fuldfører anden uddannelse end folkeskolens afgangseksamen.

Nr. 1: Lufthavnsoperatør  med forventet indkomst på 540.000 kr.

I tabel 2[1] vises de 20 uddannelser, som giver de højeste forventede indkomster. Helt i top ligger lufthavnsoperatør med en forventet gennemsnitlig indkomst før skat, fra man er 18 år, til man er 64 år, på  536.000 kr., svarende til en gevinst på 56 pct. i forhold til en folkeskoleuddannelse. Derefter kommer uddannelsen til film- og tv-assistent og finansuddannelsen med en forventet gennemsnitsindkomst over livet på henholdsvis 518.000 kr. og 505.000 kr. Andre uddannelser i top 20 er bl.a. nogle chaufføruddannelser (bl.a. tankbilchauffør, ambulancechauffør og lokomotivfører) og nogle teknikeruddannelser (bl.a. elektronikfag-, automatik- og industritekniker). Det kræver en forventet gennemsnitsindkomst på 440.000 kr. for en uddannelse for at komme i top 20.

Tabel 2. Top 20 over faglige uddannelser med størst løngevinst

Anm.: Før skat. Livstidsindkomsten er opgjort som den akkumulerede indkomst et individ tjener i alderen 18-64. Livstidsgevinsten er udregnet ift. et individ med 9. eller 10. klasse som højeste uddannelse. Alle udregninger er fremskrevet til 2016-niveau. Kilde: Egne beregninger

Bund 20: 20 faglige uddannelser tjener mindre end gymnasieuddannede

Helt i bund ligger gastronomiassistentuddannelsen med en forventet gennemsnitlig årsindkomst på 305.000 kr. I det hele taget er bunden domineret af faglige uddannelser, som er målrettet natur- og landbrug- og fødevaresektoren. Således er bund 4 og 10 ud af bund 20 målrettet disse sektorer. Indkomsten i bund 20 ligger mellem 305.000 kr. og 344.000 kr., hvilket for alle 20 uddannelser er mindre end den forventede indkomst (345.000 kr.), hvis man ikke fuldfører anden uddannelse end folkeskolens afgangseksamen, før man tager et job.

Tabel 3. Bund 20 over faglige uddannelser med mindst løngevinst

Anm.: Før skat. Livstidsindkomsten er opgjort som den akkumulerede indkomst et individ tjener i alderen 18-64. Livstidsgevinsten er udregnet ift. et individ med 9. eller 10. klasse som højeste uddannelse. Alle udregninger er fremskrevet til 2016-niveau. Kilde: Egne beregninger

Lavere elevelønninger skaber flere praktikpladser

Som tabel 1 viser, er der en række faglige uddannelser, som giver adgang til pæne lønninger. Det kan imidlertid være vanskeligt at få adgang til de rette praktikpladser, som er nødvendige for at færdiggøre uddannelsen. Det fremhæves således ofte i debatten, at der er mangel på praktikpladser. Det er nærliggende at tro, at årsagen er, at omkostningerne ved at have elever er for høje i forhold til den værdi, som elever skaber for virksomhederne. I den forbindelse er det værd at bemærke, at elevlønningerne i Danmark er ca. dobbelt så høje som i Tyskland, Østrig og Schweiz og 33 pct. højere end i Norge. De økonomiske vismænd har i en rapport fra 2014 vurderet, at en reduktion i elevlønningerne på 1 pct. vil øge antallet af elevpladser med 1 pct. Det svarer til, at en reduktion i lønomkostningerne med 5 kr. i timen på sigt vil øge antallet af elevpladser med ca. 2.200 om året.[2]

Det har været fremme i debatten, at man kan finansiere flere praktikpladser ved at øge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB-bidraget). Det vil på kort sigt belaste virksomhedernes omkostninger og på længere sigt føre til lavere lønninger. Det vil desuden have en svagt negativ effekt på beskæftigelsen.

Appendiks 1: Liste med alle uddannelser

Tabel 4. Løngevinster for alle faglige uddannelser (komplet liste), 212 uddannelser

Nr.

Uddannelse

Gennemsnitlig årsindkomst

Folkeskole-indkomst

Gevinst ift. folkeskole

Ledigheds-procent

 

1

Lufthavnsoperatør

536.000

345.000

55%

7%

 

2

Film- og TV-assistent

518.000

345.000

50%

9%

 

3

Finansuddannelse

505.000

345.000

46%

5%

 

4

Lokomotivfører

503.000

345.000

46%

7%

 

5

Datatekniker

492.000

345.000

43%

5%

 

6

Optometrist (synsprøver, detailsalg af briller)

491.000

345.000

42%

6%

 

7

Flymekaniker

483.000

345.000

40%

5%

 

8

Chauffør, tankbilchauffør

479.000

345.000

39%

7%

 

9

Film- og TV-produktionstekniker

474.000

345.000

37%

9%

 

10

Audiologiassistent

472.000

345.000

37%

5%

 

11

Procesoperatør

463.000

345.000

34%

5%

 

12

Ambulancechauffør

455.000

345.000

32%

7%

 

13

Køletekniker

452.000

345.000

31%

5%

 

14

Automatiktekniker

450.000

345.000

30%

5%

 

15

Jern og stål (engroshandel)

445.000

345.000

29%

5%

 

16

Kørselsdisponent

444.000

345.000

29%

7%

 

17

Tagdækker

443.000

345.000

28%

7%

 

18

Elektronikfagtekniker

442.000

345.000

28%

5%

 

19

El-artikler (engroshandel)

441.000

345.000

28%

5%

 

20

Industritekniker, produktion

440.000

345.000

28%

5%

 

21

Industrislagter

439.000

345.000

27%

7%

 

22

Lager- og terminaldisponent

435.000

345.000

26%

7%

 

23

Radio- og tv fagtekniker

431.000

345.000

25%

5%

 

24

Social- og sundhedsassistent

430.000

345.000

25%

5%

 

25

Industrioperatør

430.000

345.000

25%

5%

 

26

Elektrotekniker

429.000

345.000

24%

5%

 

27

IT-supporter

429.000

345.000

24%

5%

 

28

Kontor, regnskab og revision

428.000

345.000

24%

5%

 

29

Redder

427.000

345.000

24%

7%

 

30

Vvs-energiteknik

426.000

345.000

23%

5%

 

31

Kontor all round

423.000

345.000

23%

5%

 

32

Elektriker, styrings- og reguleringsteknik

421.000

345.000

22%

7%

 

33

Elektriker, kommunikationsteknik

420.000

345.000

22%

7%

 

34

Vvs branchen (engroshandel)

420.000

345.000

22%

5%

 

35

Multimedie integrator

420.000

345.000

22%

9%

 

36

Advokatsekretær

419.000

345.000

21%

5%

 

37

Ejendomsservicetekniker, boligservice

419.000

345.000

21%

6%

 

38

Mejerist

419.000

345.000

21%

7%

 

39

Multimedie animator

419.000

345.000

21%

9%

 

40

Indkøbsassistent (engroshandel)

419.000

345.000

21%

5%

 

41

Kontor, økonomi

418.000

345.000

21%

5%

 

42

Neurofysiologiassistent

417.000

345.000

21%

5%

 

43

Elektriker, bygningsautomatik

416.000

345.000

21%

7%

 

44

Smed, rustfast

416.000

345.000

21%

5%

 

45

Entreprenørmaskinmekaniker

416.000

345.000

21%

5%

 

46

Plastmager

415.000

345.000

20%

5%

 

47

Kontor, rejsebranche

414.000

345.000

20%

5%

 

48

Kontorservicetekniker

413.000

345.000

20%

5%

 

49

Kontor, administration

413.000

345.000

20%

5%

 

50

Lægesekretær

413.000

345.000

20%

5%

 

51

Trælast (engroshandel)

413.000

345.000

20%

5%

 

52

Låsesmed

413.000

345.000

20%

5%

 

53

Rutebilchauffør

411.000

345.000

19%

7%

 

54

Social- og sundhedsuddannelse u.n.a.

411.000

345.000

19%

5%

 

55

Agrarøkonom

409.000

345.000

19%

5%

 

56

Skibsmontør

409.000

345.000

19%

5%

 

57

Teknisk designer, industriel produktion

408.000

345.000

18%

8%

 

58

Værktøj og maskiner (engroshandel)

408.000

345.000

18%

5%

 

59

Kontor, stat

407.000

345.000

18%

5%

 

60

Handelsassistent, service (engroshandel)

407.000

345.000

18%

5%

 

61

Elektriker, installationsteknik

405.000

345.000

17%

7%

 

62

Logistikassistent (engroshandel)

405.000

345.000

17%

5%

 

63

Vvs- og energimontør

404.000

345.000

17%

7%

 

64

Receptionist

404.000

345.000

17%

7%

 

65

Kontor, offentlig administration

402.000

345.000

17%

5%

 

66

Ortopædiskomager

402.000

345.000

17%

8%

 

67

Grafisk tekniker

401.000

345.000

16%

9%

 

68

Kontoruddannelse u.n.a.

401.000

345.000

16%

5%

 

69

Dyrepasser, forsøgsdyr

401.000

345.000

16%

5%

 

70

Teleinstallationstekniker

400.000

345.000

16%

5%

 

71

Kyst-, fiske- og sætteskipper

400.000

345.000

16%

5%

 

72

Værktøjsmager

399.000

345.000

16%

5%

 

73

Bygningsstruktør

399.000

345.000

16%

7%

 

74

Mediegrafiker

399.000

345.000

16%

9%

 

75

Skibsmekaniker

399.000

345.000

16%

5%

 

76

Finmekaniker

399.000

345.000

16%

5%

 

77

Tv og radio (detailhandel)

398.000

345.000

15%

5%

 

78

Slagter

397.000

345.000

15%

7%

 

79

Automobiler og reservedele (engroshandel)

395.000

345.000

14%

5%

 

80

Teknisk designer, bygge og anlæg

394.000

345.000

14%

8%

 

81

Landbrugsmaskiner (engroshandel)

393.000

345.000

14%

5%

 

82

Værktøjstekniker

392.000

345.000

14%

5%

 

83

Lastvognsmekaniker

392.000

345.000

14%

5%

 

84

Møbler og boligudstyr (detailhandel)

392.000

345.000

14%

5%

 

85

Social- og sundhedshjælper

392.000

345.000

14%

5%

 

86

Industritekniker, maskin

391.000

345.000

13%

5%

 

87

Teknisk isolatør

388.000

345.000

12%

7%

 

88

Landbrugsmaskinmekaniker

388.000

345.000

12%

5%

 

89

Brødbager med profil

388.000

345.000

12%

7%

 

90

Svejser

388.000

345.000

12%

5%

 

91

El-montør

388.000

345.000

12%

7%

 

92

Anlægsstruktør

386.000

345.000

12%

7%

 

93

Vvs-montør

385.000

345.000

12%

7%

 

94

Kranfører

385.000

345.000

12%

7%

 

95

Bygnings- og landbrugssmed

385.000

345.000

12%

5%

 

96

Elektronikoperatør

385.000

345.000

12%

5%

 

97

Dekoratør (detailhandel)

384.000

345.000

11%

5%

 

98

Klejnsmed

383.000

345.000

11%

5%

 

99

Vvs-/tag-/facademontør

383.000

345.000

11%

7%

 

100

Salgsassistent (detailhandel)

383.000

345.000

11%

5%

 

101

Kundekontaktcenteruddannelse

383.000

345.000

11%

5%

 

102

Hospitalsserviceassistent

383.000

345.000

11%

7%

 

103

Urmager

382.000

345.000

11%

6%

 

104

Alutømrer

381.000

345.000

10%

7%

 

105

Chauffør, renovation

380.000

345.000

10%

7%

 

106

Teknisk designer

380.000

345.000

10%

8%

 

107

Trafikflyver

380.000

345.000

10%

7%

 

108

Svineslagter

379.000

345.000

10%

7%

 

109

Foto (detailhandel)

379.000

345.000

10%

5%

 

110

Rengøringstekniker

379.000

345.000

10%

7%

 

111

Fotograf

378.000

345.000

10%

9%

 

112

Karrosserismed

378.000

345.000

10%

5%

 

113

Rustfast industriblikkenslager

378.000

345.000

10%

7%

 

114

Detailhandelsuddannelse u.n.a.

378.000

345.000

10%

5%

 

115

Automekaniker

377.000

345.000

9%

5%

 

116

Lager- og logistikoperatør

377.000

345.000

9%

7%

 

117

Knallertmekaniker

377.000

345.000

9%

5%

 

118

Godschauffør

376.000

345.000

9%

7%

 

119

Anlægsgartner, plejeteknik

375.000

345.000

9%

5%

 

120

Brolægger

375.000

345.000

9%

7%

 

121

Kædebutik (detailhandel)

375.000

345.000

9%

5%

 

122

Fodterapeut

375.000

345.000

9%

5%

 

123

Tekstil (detailhandel)

374.000

345.000

8%

5%

 

124

Herreekvipering (detailhandel)

374.000

345.000

8%

5%

 

125

Sport og camping (detailhandel)

374.000

345.000

8%

5%

 

126

Skibsassistent befaren, modul 3

374.000

345.000

8%

7%

 

127

Gulvlægger

372.000

345.000

8%

7%

 

128

Buschauffør med speciale

372.000

345.000

8%

7%

 

129

Forbrugerelektronik (detailhandel)

372.000

345.000

8%

5%

 

130

Tandklinikassistent

372.000

345.000

8%

5%

 

131

Tandtekniker, aftagelig protetik

372.000

345.000

8%

6%

 

132

Tømrer

371.000

345.000

8%

7%

 

133

Guldsmed

371.000

345.000

8%

5%

 

134

Murer

371.000

345.000

8%

7%

 

135

Virksomheds- og institutionsserviceassistent

371.000

345.000

8%

7%

 

136

Motorcykelmekaniker

370.000

345.000

7%

5%

 

137

Dameekvipering (detailhandel)

370.000

345.000

7%

5%

 

138

Bådebygger, træ og plast

369.000

345.000

7%

5%

 

139

Butiksslagter

369.000

345.000

7%

7%

 

140

Byggemarked (detailhandel)

369.000

345.000

7%

5%

 

141

Kolonial (detailhandel)

369.000

345.000

7%

5%

 

142

Former

369.000

345.000

7%

5%

 

143

Kok

368.000

345.000

7%

7%

 

144

Laboratorietandtekniker

368.000

345.000

7%

6%

 

145

Sundhedsservicesekretær

368.000

345.000

7%

5%

 

146

Kontorserviceuddannelse

368.000

345.000

7%

5%

 

147

Anlægsgartner, anlægsteknik

366.000

345.000

6%

5%

 

148

Tjener

366.000

345.000

6%

7%

 

149

Stormagasin (detailhandel)

366.000

345.000

6%

5%

 

150

Isenkram, glas og porcelæn (detailhandel)

366.000

345.000

6%

5%

 

151

Bøger (detailhandel)

365.000

345.000

6%

5%

 

152

Guld og sølv (detailhandel)

365.000

345.000

6%

5%

 

153

Farve og tapet (detailhandel)

365.000

345.000

6%

5%

 

154

Planteskolegartner

363.000

345.000

5%

5%

 

155

Skov- og naturtekniker, skov-naturpleje

363.000

345.000

5%

5%

 

156

Sko og læder (detailhandel)

361.000

345.000

5%

5%

 

157

Dyrepasser, ZOO

360.000

345.000

4%

5%

 

158

Pædagogisk assistent (eud)

360.000

345.000

4%

12%

 

159

Modelsnedker

359.000

345.000

4%

7%

 

160

Jordbrugsmaskinfører

359.000

345.000

4%

5%

 

161

Materialist (detailhandel)

359.000

345.000

4%

5%

 

162

Tarmrenser

359.000

345.000

4%

7%

 

163

Driftsleder grønt diplom/bevis

359.000

345.000

4%

5%

 

164

Bygningssnedker

358.000

345.000

4%

7%

 

165

Cater

358.000

345.000

4%

7%

 

166

Stenhugger

357.000

345.000

3%

7%

 

167

Frisør

357.000

345.000

3%

6%

 

168

Landmand, planter

357.000

345.000

3%

5%

 

169

Lager- og transportoperatør

356.000

345.000

3%

7%

 

170

Konditor

355.000

345.000

3%

7%

 

171

Vognmaler

355.000

345.000

3%

7%

 

172

Skiltetekniker

355.000

345.000

3%

7%

 

173

Fitnessinstruktør

355.000

345.000

3%

6%

 

174

Flyttechauffør

354.000

345.000

3%

7%

 

175

Bygningsmaler

353.000

345.000

2%

7%

 

176

Skov- og naturtekniker, skovbrug

353.000

345.000

2%

5%

 

177

Legetøj og hobby (detailhandel)

353.000

345.000

2%

5%

 

178

Maskinsnedker

351.000

345.000

2%

7%

 

179

Beklædningshåndværker

351.000

345.000

2%

8%

 

180

Musik/video/software (detailhandel)

351.000

345.000

2%

5%

 

181

Blomster (detailhandel)

351.000

345.000

2%

5%

 

182

Produktionsleder landbrug

350.000

345.000

1%

5%

 

183

Møbelsnedker

349.000

345.000

1%

7%

 

184

Cykelmekaniker

349.000

345.000

1%

5%

 

185

Blomsterbinder (detailhandel)

349.000

345.000

1%

5%

 

186

Sikkerhedsvagt

349.000

345.000

1%

6%

 

187

Bager

348.000

345.000

1%

7%

 

188

Væksthusgartner

348.000

345.000

1%

5%

 

189

Sejlmager

347.000

345.000

1%

8%

 

190

Delikatesseassistent

347.000

345.000

1%

7%

 

191

Karosseritekniker - karrosseriopretter

346.000

345.000

0%

5%

 

192

Kosmetiker

346.000

345.000

0%

6%

 

193

Glarmester

344.000

345.000

0%

7%

 

194

Web-integrator

344.000

345.000

0%

9%

 

195

Fisker

344.000

345.000

0%

5%

 

196

Smørrebrødsjomfru

343.000

345.000

-1%

7%

 

197

Skorstensfejer

342.000

345.000

-1%

7%

 

198

Møbelpolstrer

342.000

345.000

-1%

8%

 

199

Ernæringsassistent

342.000

345.000

-1%

7%

 

200

Automontør

341.000

345.000

-1%

5%

 

201

Skov- og naturtekniker, naturformidler

339.000

345.000

-2%

5%

 

202

Butiksmedhjælper (detailhandel)

339.000

345.000

-2%

5%

 

203

Landbrugsassistent

336.000

345.000

-3%

5%

 

204

Brødbager

333.000

345.000

-3%

7%

 

205

Landmand, husdyr

332.000

345.000

-4%

5%

 

206

Erhvervsgrunduddannelse, EGU

330.000

345.000

-4%

5%

 

207

Byggemontagetekniker

328.000

345.000

-5%

7%

 

208

Autosadelmager

325.000

345.000

-6%

8%

 

209

Dyrepasserassistent

323.000

345.000

-6%

5%

 

210

Ernæringshjælper

320.000

345.000

-7%

7%

 

211

Dyrepasser, heste

313.000

345.000

-9%

5%

 

212

Gastronomassistent

305.000

345.000

-12%

7%

Anm.: Før skat. Livstidsindkomsten er opgjort som den akkumulerede indkomst et individ tjener i alderen 18-64. Livstidsgevinsten er udregnet ift. et individ med 9. eller 10. klasse som højeste uddannelse. Alle udregninger er fremskrevet til 2016-niveau. Kilde: Egne beregninger

Appendiks 2: Metodegennemgang

Boks 1. Metode

A. Estimering af sammenhæng mellem uddannelsesvalg og timeløn

For at sammenligne afkastet for forskellige uddannelser er det ikke nok at sammenligne de faktiske timelønninger for forskellige uddannelser.  Forskellen i løn mellem f.eks. lufthavnsoperatører og SOSU-assistenter er ikke kun påvirket af indholdet af uddannelserne, men også af, at det er forskellige personer med forskellige evner og præferencer, som læser henholdsvis lufthavnsoperetør og til SOSU-assistent. For at finde det ”rene” afkast af uddannelsen skal forskelle i de studerendes evner mv. neutraliseres.

Det gøres i en regressionsanalyse (OLS), som estimerer sammenhængen mellem uddannelsesvalg og timelønnen med baggrundsvariablene: Antal års erfaring, køn, civilstatus, antal børn i familien, faderens uddannelse, moderens uddannelse, indvandringsstatus, region og branche.  For at finde afkastet af specifikke uddannelser indgår der en dummy-variable for hver enkelt af de 212 videregående uddannelser, som indgår i analysen. Der er kun medtaget uddannelser, som har mindst 25 færdiguddannede personer og har produceret mindst en færdiguddannet siden 2012.

Data er 2013-data fra Danmarks Statistiks personregistre. Det benyttede lønbegreb indeholder overtidsbetaling og pensionsopsparing. Selvstændige er udeladt af regressionen, da det er problematisk at beregne en timeløn for denne gruppe.

Der er således tale om en forholdsvis standard regression, hvilket dog ikke betyder, at modellen er immun over for kritik. Der kan være endogenitetsproblemer med uddannelsesvalget, og det er ikke givet, at baggrundsvariablene, herunder forældres uddannelsesvalg, i tilstrækkelig grad fanger uobserverede individuelle karakteristika så som evner og flid. En potentiel løsning på disse problemer er en IV-regression, men det har vist sig svært at finde egnede instrumenter, og der er desuden uenighed om betydningen af endogenitetsproblemerne. Internationale studier finder typisk, at IV-estimaterne af afkastet af uddannelse er højere end OLS-estimaterne[3].

B. Beregning af livsindkomst for 212 videregående uddannelser

Vi simulerer 1.000 basis livsforløb (18-64 år). Først fastlægges værdierne af baggrundsvariablene (bortset fra branche) for det 18. år for hvert livsforløb. Det sker ved tilfældig udvælgelse med sandsynligheder, som er i overensstemmelse med de faktiske frekvenser i befolkningen. For det 19. til det 64. år udvikler værdierne af baggrundsvariablene sig tilfældigt med overgangssandsynligheder, som er i overensstemmelse med de faktiske overgangsfrekvenser i befolkningen. Vi lader nu de 1.000 livsforløb (kombinationer af baggrundsvariable) tage de 212 uddannelser. Herved fås reelt  212.000 forskellige livsforløb - 1.000 forskellige kombinationer af baggrundsvariable kombineret med 212 forskellige uddannelser. Hver af disse 212.000 livsforløb tildeles en branche ud fra en sandsynlighedsfordeling, som matcher frekvenserne for de forskellige uddannelser. Branchevalget er således - i modsætning til de øvrige baggrundsvariable - knyttet til uddannelsen, så vi undgår, at vi f.eks. får et stort antal dyrlæger i den finansielle sektor.  Efter at have fastlagt uddannelse og baggrundsvariable for hvert af de 212.000 livsforløb kan vi beregne en indkomst (løn, SU, dagpenge) for hver alder 18-64 ud fra resultatet af regressionsanalysen. Livsindkomsten for hver uddannelse beregnes som summen af de årlige indkomster i alderen 18-64 år, svarende til en antagelse om at realrenten er lig diskonteringsfaktoren. I beregningerne er det antaget, at personen færdiggør studiet på normeret tid.

Ved beregning af arbejdsløshedsprocenter har det været nødvendig at slå nærliggende uddannelser sammen udfra Danmarks Statistiks 4-ciffrede uddannelseskoder. De viste arbejdsløshedsprocenter er således et gennemsnit for nært beslægtede uddannelser.

[1] Tabellerne viser, hvor meget en person med folkeskolens afgangsprøve kan forvente at tjene om året som lønmodtager, alt efter hvilken uddannelse hun tager. De selvstændige er ikke med i undersøgelsen. Specifikt vises den gennemsnitlige indkomst før skat, fra man er 18 år, til man er 64 år, målt som summen af løn, SU og dagpenge.

[2] Se CEPOS notat ”2.200 flere praktikpladser ved at sænke elevlønnen med 5 kr. i timen”, 11. april 2016.

[3] Se Vismandsrapporten, efterår 2003 kapitel 2, side 145.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 762,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 762,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør