Notat: Så store skal skattelettelser være for at være historisk store

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Gennemgang af de fire sidste skattereformer og VLAKs muligheder for at give historiske skattelettelser inden for råderummet på 38 mia. kr.

”Den største skattereform i nyere tid målt på skattelettelser er Anders Foghs første skattereform fra 2003, hvor mellemskattegrænsen blev hævet og beskæftigelsesfradraget indført. 2003-skattelettelserne svarer til 8,1 mia. kr. (i 2018-niveau), når der regnes efter tilbageløb og adfærd. Det samlede råderum for de offentlige finanser er på 38 mia. kr.  frem til 2025. Dvs., at for lidt over 1/5 af råderummet kan VLAKs skattelettelse blive historisk stor målt i nettoskattelettelse. Før tilbageløb og adfærd (umiddelbar provenuvirkning) er den hidtil største skattelettelse også 2003-reformen, og her udgør den knap 15 mia. kr. (0,7 pct. af BNP)”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Blå blok har 38 mia. kr. til rådighed frem mod 2025, som enten skal anvendes på lavere skat eller nye offentlige udgifter. Det er et historisk stort råderum. Ingen borgerlig regering har tidligere haft så mange penge til rådighed. Så der burde kunne indgås en samlet 2025-aftale om skat og offentligt forbrug. For lidt over 1/5 af råderummet kan man få historisk store skattelettelser. Min anbefaling er, at skattelettelserne bliver betydeligt større end det, da vi har brug for et markant lavere skattetryk. Danmark har det højeste skattetryk ud af 35 OECD-lande. Det er en hæmsko for dansk økonomi”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Processen omkring skattereformen indikerer kraftigt, at skattereformen ikke kommer til at give så meget på vækst og beskæftigelse. Alene det nye jobfradrag vil ifølge Finansministeriet reducere beskæftigelsen med 1.500 personer pga. indkomstaftrapningen”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Hvis man anvender hele råderummet på 38 mia. kr. på lavere skat, kan der indføres 1) En flad skat på 40 pct., 2) En selskabsskat på 12 pct. (mod 22 pct. i dag), 3) En afvikling af registreringsafgiften og 4) En reduktion i aktiebeskatningen fra 42 til 25 pct. Det estimeres at øge beskæftigelsen svarende til ca. 22.000 personer og øge BNP med godt 45 mia. kr. Det ville være danmarkshistoriens største skattereform målt i både omfang af skattelettelse og effekt på beskæftigelse”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 366,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 366,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk