Notat: Skattestop på boliger har ikke forhindret stigende skat

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS-analyse om ejendomsbeskatningen siden indførslen skattestoppet. Det fremgår, at skattestoppet ikke har betydet et fald i ejendomsbeskatningen samt, at Danmark er et af de lande i EU, hvor beskatningen af fast ejendom er højest og er steget mest siden årtusindskiftet.

Skattestoppets begrænsede effekt hænger bl.a. sammen med, at fastfrysningen af ejendomsværdiskatten har medført stigende grundskyld.

”Det er en udbredt myte, at ejendomsbeskatningen i Danmark er lav og faldende på grund af skattestoppet. Tværtimod har ejendomsværdiskatten udviklet sig i samme takt som BNP, mens grundskylden mv. stiger hurtigere. Ejendomsværdiskattestoppet er således en del af forklaringen på den stigende grundskyldsbetaling”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

”Danmark er et af de lande i EU, hvor beskatningen af fast ejendom er højest. Samtidig er Danmark et af de lande, hvor provenuet fra disse skatter er steget mest siden årtusindskiftet.

Skattestoppet har således ikke været særlig effektivt og kan heller ikke tilskrives en central rolle for boblen på ejendomsmarkedet i 00erne. På længere sigt vil det dog være hensigtsmæssigt at afskaffe det nominelle loft over ejendomsværdiskatten, da den på et tidspunkt vil blive for lav og dermed for forvridende”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

Målt i beløb er de samlede skatter af fast ejendom steget fra 22,0 til 42,1 mia. kr. ifølge prognosen. Heraf er provenuet fra ejendomsværdiskatten steget fra 8,4 mia.kr. i 2000 til 13,8 mia.kr. i 2016.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 318,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 318,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk